BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Wymiary zaufania w procesie świadczenia usług
The trust in the proces of service delivery
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 37-49, tabl., rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Zaufanie, Usługi, Relacje z klientami
Trust, Services, Relationships with customers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono definicje usługi ze szczególnym uwzględnieniem cech usług oraz pozytywnego procesu powstawania usług. W drugiej części przybliżono pojęcie zaufania i opisano znaczenie zaufania w procesie świadczenia usług. W ostatniej części przedstawiono wymiary analizy zaufania w procesie świadczenia usług(fragment tekstu)

This article attempts to prove that trust is an important factor in service delivery. The importance of trust in the services is a consequence of the relationship between provider and recipient. The customer wants to make sure that the provider will work best as he can, made the promised actions and will not work on the disadvantages of the recipient. Trust is a kind of bridge between past behavior and an uncertain future. This article presents a definition of services, importance and types of trust in the delivery of service.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 17.
 2. K. Rogoziński Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po-znań 1993, s. 36.
 3. A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. Wiktor, Marketing usług, wyd. 2 zm., Oficyna Wol-ters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 15.
 4. K. Rogoziński, Zarys "pozytywnej" teorii usług (z jej odniesieniem do organizacji usłu-gowej), w: Zarządzanie organizacjami usługowymi, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 5. www.uslugi.ue.poznan.pl/file/129_37579475.doc, s. 11.
 6. Kapitał ludzki i społeczny , red. D. Moroń, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro-cławskiego, Wrocław 2009.
 7. A. Sankowska, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębior-stwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011, s. 7.
 8. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 69.
 9. A. Lewicka-Strzałecka, Zaufanie w relacji konsument - biznes, "Prakseologia" 2003, nr 143, s. 195-207.
 10. W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 11. D. Hirsch, Budowanie zaufania jako podstawa funkcjonowania społecznie odpowiedzial-nego biznesu, http://dhirsch.com/data/pdf/zaufanie_i_csr_dhirsch_2010.pdf, s. 21, 4.4.2012.
 12. I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Znaczenie zaufania i zarządzania zaufania w opinii przedsiębiorstw, e-Mentor 2009, nr 5.
 13. www.e-mentor.edu.pl, 4.04.2012.
 14. R.J. Lewicki, B.B. Bunker, Developing and Maintaining Trust in Work Relationships, w: Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications, Londyn 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu