BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz Piotr (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Świeboda Halina (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Kształtowanie kompetencji obywatelskich na potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Competence Formation for Civil on Need Development of Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 79-92, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Społeczeństwo informacyjne
Virtualization, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kompetencje obywatelskie dają członkom społeczeństwa możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznego państwa i jednocześnie przygotowują osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Dla prawidłowego funkcjonowania demokracji niezbędna jest aktywność obywateli jako współtworzących wspólnotę polityczną do rozwoju. Rozwój demokracji i przyrost umiejętności obywatelskich w społeczeństwie wzmacniają się nawzajem. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu rozwoju technologii informa- cyjno-komunikacyjnych na rozwój kompetencji obywatelskich oraz procesów demokracji w kontekście aktualnego stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.(fragment tekstu)

Key competences in the shape of knowledge, skills and attitudes appropriate to each context are fundamental for each individual in a knowledge-based society. They provide added value for the labour market, social cohesion and active citizenship by offering flexibility and adaptability, satisfaction and motivation. Civic competence, and particularly knowledge of social and political concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights), equips individuals to engage in active and democratic participation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiński J., Sułek A., Stan społeczeństwa obywatelskiego (PL), w: Raport Diagnoza społeczna, red. J. Czapiński, T. Panek.
  2. Defming and Selecting Key Competencies, OECD, Paris 2001.
  3. Furmanek W., Kompetencje. Próba określenia pojęcia, "Edukacja Ogólnotechniczna Inaczej" 1997, nr 7.
  4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2000/C 364/01.
  5. Maj P.: Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
  6. Sienkiewicz P.: Zagrożenia dla demokracji w społeczeństwie informacyjnym, w: Transformacje demokracji - doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, red. L.W. Zacher, Difin, Warszawa, 2011.
  7. Świeboda H.: Postrzeganie demokracji w społeczeństwie informacyjnym w świetle opinii społecznej, w: Transformacje demokracji - doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, red. L.W. Zacher, Difin, Warszawa, 2011.
  8. Wereszczyński K.: Kształcenie obywatelskie w polskich szkołach dla dorosłych w latach 1945-2000, "E-mentor" 2006, nr 4 (16).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu