BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tórz Anna (InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kotra Jacek (Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice")
Tytuł
Rezultaty działania parków i inkubatorów technologicznych w kontekście oceny ich funkcjonowania
The results of operation of parks and technology incubators in the context of their functioning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 89-103, tab.,rys., bibliogr.19 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Finansowanie inkubatorów przedsiębiorczości, Inkubatory przedsiębiorczości
Financing of business incubators, Enterprise incubators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mimo że instytucje otoczenia biznesu funkcjonują w Polsce od 1990 roku, to zagadnienie mierzenia efektywności prowadzonych przez nie działań nie było do tej pory kluczowym problemem związanym z zarządzaniem ich rozwojem. Priorytetem przez wiele lat było inwestowanie - głównie dzięki dostępowi do funduszy strukturalnych - w infrastrukturę, a później w rozwój oferty merytorycznej. (abstrakt oryginalny)

Although business support institutions have been operating in Poland since 1990, measuring the effectiveness of their activities was not a key issue for managing their development until now. For many years the top priority was to invest, first in infrastructure (mainly because of an access to structural funds) and then in developing the offer. Taking into account an increasing importance of that matter, as well as doubts concerning the methods of measuring the effectiveness of activities undertaken by technology parks and incubators, the authors have carried out in this study an analysis of the effectiveness of technology parks and incubators in terms of their performance assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska J., Rola strategii rozwoju w procesie zarządzania parkiem naukowo-technologicznym, w: Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość. SOOI PP Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 2. Aernoudt R.,Incubators: Tool for Entrepreneurship?, Small Business Economics 23, Dordrecht 2004.
 3. Cichocki T., Badanie opinii lokatorów parków technologicznych. Raport ogólny, PARP, Warszawa 2011.
 4. Davies M., Mixed-use Incubator Handbook: A Start-up Guide for Incubator Development, Waszyngton 2009.
 5. Lalkaka R., Abetti P.A., Business Incubation and Enterprise Support System In Restructuring Countries, "Creativity & Innovation Management", Vol. 8, Iss. 3, Oxford 1999.
 6. Saffar A.M., Internationalization and Business Support In Asia - Pacific, w: Essay Collection, The 11th International Training Workshop on Business Incubation, Shanghai 2008.
 7. Tórz A., Kotra J., Mierzenie efektywności działania parków technologicznych, w: Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, red. K.B. Matusiak, PARP, Gdańsk-Kraków-Opole-Poznań-Warszawa 2011.
 8. Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce, red. K.M. Matusiak, A. Bąkowski, PARP, Warszawa 2008.
 9. Zasiały K., Benchmarking ośrodków innowacji i przedsiębiorczości; w: Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości. SOOI PP Annual - 2006, red. G. Gromada, M. Matusiak, M. Nowak, Łódź-Poznań-Warszawa-Wrocław 2006.
 10. http://www.pi.gov.pl/IOB/chapter_86478.asp.
 11. http://www.pi.gov.pl/IOB/chapter_86514.asp.
 12. http://www.nbia.org/resource_library/best_practices/index.php.
 13. http://www.nbia.org/resource_library/faq/index.php.
 14. http://www.idisc.net/en/Article.64.html.
 15. http://www.idisc.net/en/Article.105.html.
 16. http://www.idisc.net/en/Article.104.html.
 17. http://www.idisc.net/en/Article.127.html.
 18. http://www.idisc.net/en/Article.38397.html.
 19. www.ukbi.co.uk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu