BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza kierunków rozwoju technologii - wybrane aspekty metodologiczne
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 117-129, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i marketing - tom 1
Słowa kluczowe
Technologia, Rozwój technologiczny, Polityka naukowo-techniczna
Technology, Technological development, Scientific and technical policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Określenie kierunków rozwoju technologii ma zasadnicze znaczenie dla właściwego kształtowania polityki gospodarczej, która powinna sprzyjać długookresowemu wzrostowi gospodarczemu. Wysoka dynamika zmian w otoczeniu, towarzyszące jej niepewność i ryzyko stanowią silny impuls dla przewidywania przyszłych wydarzeń, prognozowania trendów i budowania scenariuszy. Na tym tle pojawia się problem metod, jakie można wykorzystać, aby właściwie wskazać pożądane i przyszłe kierunki zmian technologii. Celem artykułu jest charakterystyka wybranych metod wykorzystywanych dla potrzeb analizy kierunków rozwoju technologii. (abstrakt oryginalny)

Determination of direction of technology development has fundamental meaning for proper forming of economic policy, which should promote long time economic growth. High dynamics of change in an economic environment, accompanied uncertainty and risk give strong impulse for looking ahead of future events, forecasting trends and build credible scenarios. There are some problems about methods that can be used to properly indicate desirable and future directions of technology changes. The main aim of this article is the characteristic of chosen methods useful for this kind analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dubiński J., Turek M., Sposób tworzenia scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, t. 24, z. 1-2.
  2. Foresight technologiczny. Podręcznik. Organizacja metody, PARP, Warszawa 2006.
  3. Janasz W., Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, w: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
  4. Kasprzak W.A., Ocena projektów badań i innowacji, OW Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
  5. Kuciński J., Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
  6. Lowe P., Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Śląsk, Katowice 1999.
  7. Okoń-Horodyńska E., Podstawowe informacje o programie i metodzie, w: Zastosowanie metody Delphi w narodowym Programie Foresight Polska 2020. Główne wyniki, doświadczenia i wnioski, red. A. Kowalewska, J. Głuszyński, Narodowy Program Foresight Polska 2020, Warszawa 2009.
  8. Olkuski T., Metody badań foresightowych na przykładzie projektu foresight w górnictwie i hutnictwie Republiki Południowej Afryki, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, t. 24, z. 3/3.
  9. Skulimowski A.M.J., Metody roadmappingu i foresightu technologicznego, "Miesięcznik Naukowo-Techniczny Chemik" 2009, 62, nr 5.
  10. Analysis of Direction of Technology Development - Chosen Methodological Aspects.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu