BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Changes in Tourism Product Offered by a Spa Resort
Zmiany w produkcie uzdrowisk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 23-35, tab.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Produkt, Uzdrowiska
Product, Health resort
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja zmian w produkcie uzdrowiska, które spowodowały możliwość wyróżnienia dwóch kategorii produktu, obecnie oferowanego w Polsce. Artykuł jest wynikiem analizy literatury polskiej i zagranicznej, a także obserwacji własnych, które pozwoliły na dokonanie syntezy zmian w produkcie. Zidentyfikowano główne przejawy zmian w uzdrowiskach i w produkcie, co pozwoliło na wyodrębnienie dwóch podstawowych kategorii oferowanego produktu w uzdrowiskach polskich .(abstrakt autora)

The objective of the article is to identify changes occurring in a spa resort tourism product which resulted in distinguishing two product categories offered at present in Poland. The article is based on Polish and foreign literature analysis, as well as the authors‟ individual observations which allowed for performing the synthesis of product changes. Major manifestations of changes were identified in spa resorts and in the product which facilitated distinguishing two basic categories of the product offered by Polish spa resorts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Bacon,Economic systems and their impact on tourist resort development: the case of the Spa in Europe, "Tourism Economics" 1998, No. 4, pp. 21-22
 2. A. Szromek:Hypotheses concerning the development of Polish spas in the years 1949-2006, "Tourism Management" 2008, vol. 29, No. 5,pp.1035-1037
 3. R. Hughes,What is health? Stretch the medical model, "Foundation News and Commentary" 1997,No.4,p.18
 4. D. Gilbet, J. Abdullah,Holiday taking and the sense of well-being,"Annals of Tourism Research" 2004, vol. 1, p. 105
 5. The Act dated 28 July 2005 on spa treatment, spa locations, spa protected areas and spa communes, Journal of Laws 05.167.1399
 6. Treatment properties of natural resources and the climate are confirmed on the basis of documented research proving the occurrence of such properties and ruling out their negative influence on human health. A commune which applies for awarding a given area with a spa resort status, or a spa resort protected area status is obliged to obtain the confirmation of its natural resources therapeutic properties and treatment properties of the climate by a specified certificate.Source: The Act dated 28 July 2005 on spa resort treatment, spa resort locations and spa resort protected areas and spa resort communes, Journal of Laws 05.167.1399
 7. www.deutscher-heilbaederverband.de, 18.04.2002
 8. I. Ponikowska,Medycyna uzdrowiskowa istota, rola i kierunki działania,in:Uzdrowiska polskie.Informator, op. cit., p. 14
 9. Stationary patient is a person who is accommodated in a spa treatment institution providing also full board and adequate treatment; A. Jagusiewicz,Infrastruktura turystyki uzdrowiskowej w Polsce, Institute of Tourism, Warszawa 2002, p. 46
 10. Ambulatory patient is a person who takes advantage of treatment in spa resort institutions based on medical orders for ambulatory treatment; A. Jagusiewicz,Infrastruktura...,p. 46
 11. A. Kornak, A. Rapacz:Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE Publishing House, Wrocław 2001, p. 118
 12. A. Niezgoda,Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego,Academy of Economics Publishing House, Poznań 2006, pp. 39-40
 13. I. Jędrzejczyk,Nowoczesny biznes turystyczny, ekostrategie w zarządzaniu firmą,PWN Publishing House, Warszawa 2001, p. 100
 14. They are listed in the Regulation by the Board of Ministers dated 14.02.2006 on under-ground water deposits specified as brine, therapeutic or thermal waters, as well as other therapeutic mineral deposits, and also on including common minerals from defined deposits or geological units into basic minerals; Journal of Laws of 2006, No. 32, item 220 with later amendments
 15. www.ispa.org, 10.7.2010
 16. Y. Hu, J.R.B. Ritchie,Measuring destination attractiveness: A contextual approach,"Journal of Travel Research" 1993, vol. 32, No. 2, pp. 25-34
 17. Based on H. Mruk, I.P. Rutkowski,Strategia produktu, PWE Publishing House, Warszawa 1999, p. 34.
 18. G. Gołembski,Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej.Academy of Economics in Poznań Publishing House, Poznań 1998, p. 89
 19. J.Ch. Holloway, Podstawy turystyki, Polish Agency for Tourism Promotion, Warsaw 1996, p. 26.
 20. D. Buhalis,Marketing the competitive destination of the future, "Tourism Management"2000, vol. 21,No. 1, pp. 97-116.
 21. P. Kotler, D. Heider, I. Rein,Marketing Places. Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, The Free Press, New York 1993, p. 35
 22. T. Oliver, T. Jenkins,Integrated Tourism in Europe‟s Rural Destinations, in:Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness, ed. E. Jones, C.Haven-Tang, CABI, Wallingford 2005, p. 30.
 23. www.spaassociation.org.uk, 20.04.2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu