BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipiec Krzysztof (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie)
Tytuł
Rozumienie efektywności w działaniach centrów transferu technologii
Understanding the effectiveness of the actions technology transfer centers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 105-120, tab.,rys., bibliogr.17 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Efektywność, Transfer technologii
Effectiveness, Technology transfer (TT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badacze tematyki polityki naukowo-technologicznej państwa oraz przedstawiciele władz instytucji publicznych konstruujących instrumenty wspierające rozwój innowacyjnej gospodarki często stają przed pytaniem o najskuteczniejsze działania w obszarze wspierania transferu technologii. W dobie kryzysu gospodarczego dodatkowego znaczenia nabiera dylemat najwłaściwszego wykorzystania środków budżetowych będących jeszcze trudniej dostępnymi niż zwykle. Nie bez powodu zatem poszukuje się również sposobów oceny efektywności poszczególnych elementów krajowego systemu innowacji, w tym centrów transferu technologii. (abstrakt oryginalny)

Public policy analysts and decision makers in the field of innovation policy often face complexity of evaluating measures aiming at facilitation of technology transfer. Any statement on efficiency and effectiveness of Polish university technology transfer offices (TTO) requires prior clear definition and comprehension of goals set by the public sponsor for this group of entities. The present research examines how managers of polish TTOs understand the role of their institutions. Referred to B. Bozeman's contingent efficiency model answers show not only focus on technology transfer performed according to the "out of the door" paradigm, but also uncommon when compared to results from other European countries focus on university human capital development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris C., Reasoning, learning and action: individual and organizational, Jossey- Bass, San Francisco 1982.
 2. Bar-Zakay S.N., A technology transfer model, "Technological Forecasting & Social Change" 1971, 2 (3-4).
 3. Behrman J.N., Wallender H.W., Transfers of Manufacturing technology within Multinational Enterprises, Ballinger Publishing Company, Cambridge 1976.
 4. Bozeman B., Technology transfer and public Policy: a review of research and theory, "Research Policy" 2000, 29.
 5. Conti A., Gaulé P., The CE MI Survey of University Technology Transfer Office in Europe, College du Management de la Technologie, Lausanne 2008.
 6. Dahlman C.J., Westphal L.E., The managing of technological mastery in relation to transfer of technology, "Annals of the American Academy of Political and Social Science" 1981, 458 (November).
 7. Drucker P.F., Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w  Krakowie, Czytelnik 1994.
 8. Dubberly H., Models of models, "Interactions Magazine" 2009, 1 March.
 9. Jagoda K.I., A Stage-gate Model for Planning and Implementing International Technology Transfer, doctoral thesis, University of Western Sydney, Sydney 2007.
 10. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych, Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 11. Kotter J.P., Heskett J.L., Corporate Culture and Performance, "Free Press", New York 1992.
 12. OECD Productivity Manual: A G uide to the Measurement of Industry-Level and Aggregate Productivity Growth, OECD, Paris, March 2001.
 13. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
 14. Pollitt Ch., Bouckaert G., Public Management Reform. A C omparative Analysis, Oxford University Press, UK 1999.
 15. Schlie T.M., Radnor A., Wad A., Indicators of International Technology Transfer, Centre for the Interdisciplinary Study of Science and Technology, North Western University, Evanston 1987.
 16. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 17. Żurawicki S., Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych, Warszawa PWE 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu