BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Marian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Cechy i rola menedżera jakości w organizacji
The Role and Characteristics of a Quality Manager
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 187-197, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i marketing - tom 1
Słowa kluczowe
Menedżer, Osobowość lidera, Jakość, Organizacja
Manager, Leader's personality, Quality, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uwzględniając wymogi normy ISO 9001:2008, najwyższe kierownictwo każdej organizacji powinno powołać menedżera jakości, nadając mu stosowne uprawnienia i powierzając odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. W artykule podjęto próbę wskazania wymaganych cech osobowości menedżera jakości, trybu jego powoływania, a także określenia roli i spełnianych zadań w organizacji. (abstrakt oryginalny)

Taking into account the requirements of ISO 9001:2008 norm, the top management of any organization should appoint a quality manager, granting him appropriate powers and delegating responsibility for the quality management system. The article attempts to identify personality traits required of a quality manager, the mode of his appointment, as well as his role and tasks fulfilled in an organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://mfiles.pl/pl/index.php/Menedżer_jakości.
  2. Jesionek A.M., Kompetencje pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością na poszczególnych etapach rozwoju systemu zarządzania jakością, "Problemy Jakości" 2001, nr 1.
  3. Piskorz Z., Piskorz J.E., Przedsiębiorcy i kierownicy - podobni czy różni? "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, nr 115.
  4. Szandurski J., Przywództwo i personalizm jako źródło sukcesu w strategicznym zarządzaniu kadrami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, nr 115.
  5. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa 2000.
  6. PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2001.
  7. www.netedukacja.com/Pelnomocnik_dyrektora_program_kursu.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu