BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryzik Agnieszka (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie), Warzybok Barbara (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie)
Tytuł
Ocena działalności instytutów badawczych - problemy i wyzwania
Evaluation of the activities of research institutes - Issues and challenges
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 151-174, tab.,rys., bibliogr.18 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Instytuty naukowo-badawcze, Innowacje
Scientific-research institute, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Instytuty badawcze (wcześniej jednostki badawczo-rozwojowe - jbr) wpisały się na stałe w system organizacji badań naukowych funkcjonujący w Polsce. Efekty ich działalności, szczególnie od początku lat 90. XX wieku, wzbudzały jednak wiele kontrowersji - niektórzy uważali je za relikt przeszłości, inni za jednostki działające na styku nauki i gospodarki w praktyczny sposób urzeczywistniające ideę "od pomysłu do przemysłu". Większość z funkcjonujących obecnie w Polsce instytutów badawczych musiała przejść restrukturyzację, aby dostosować się do zasad rynkowych - wiele zostało sprywatyzowanych, połączonych lub zlikwidowanych. Te istniejące podlegają takiej samej ocenie jak inne rodzaje jednostek naukowych działających w Polsce. Czy ta ocena pokazuje ich rzeczywiste efekty działań? Czy instytuty spełniają swoje założenia? (fragment tekstu)

Research institutes are the part of the system of scientific research that exists in Poland. The opinions on the effects of their activities, particularly since the early nineties, sometimes are controversial. Some believe that research institutes are a relic of past, others treat them as units that operating effectively between science and economy in practical way. Therefor there is a need to use in-depth way to evaluate the results of their research and impact on the environment, using quantitative and qualitative data. Only coexistence and complementarity of these two types of information (data and evidence), could lead to the use of evaluations in searching an answer to the question of where the expected effects occurred and how is their scale. Such assessments are very important from the standpoint of scientific activities, especially done by research institutes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fournier D. M., Evaluation, w: Encyclopedia of evaluation. Sage, ed. S. Mathison, Thousand Oaks, Calif., London 2005.
 2. Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, OECD, Paris 2002.
 3. Haber A., Szałaj M., Ewaluacja organizacji a zrządzanie strategiczne, w: Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, PARP, Warszawa
 4. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 5. Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego, red. P. Kościelecki, B. Warzybok, OPI, Warszawa 2011.
 6. Kosiński J.A., Nauka polska w wieku XIX i XX, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1981.
 7. Mathison S., Encyclopedia of evaluation, Sage, Thousand Oaks, Calif., London 2005.
 8. Olejniczak K., Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, w: Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 9. Olejniczak K., Ferry M., Ewaluacja w praktyce sektora publicznego, w: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, B. Pietras-Goc, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Kraków 2008.
 10. Patton M.Q., Evaluation Research, The Sage encyclopedia of social science research methods, Sage, Thousand Oaks, Calif. 2004.
 11. Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 12. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011. Dekret z dnia 25 października 1948 r. o tworzeniu Głównych Instytutów Naukowo- -Badawczych Przemysłu, Dz.U. nr 50, poz. 388.
 13. Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej, Dz.U. nr 5, poz. 38.
 14. Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych, Dz.U. nr  12, poz. 60.
 15. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, Dz.U. nr 36, poz. 170, uchylona.
 16. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 238, poz. 2390, uchylona.
 17. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. nr 96, poz. 618.
 18. Dekret z dnia 25 października 1948 r. o tworzeniu Głównych Instytutów Naukowo- -Badawczych Przemysłu, Dz.U. nr 50, poz. 388.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu