BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kancik Ewelina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
E-komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z obywatelami
E-Administration Unit Local Government in Communication with Citizens
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 107-116, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Technologie teleinformatyczne, Społeczeństwo informacyjne, e-administracja, Administracja publiczna
Information and communication technologies, Information society, e-government, Public administration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój technologii teleinformatycznych spowodował powstanie nowych narzędzi komunikacyjnych, które przyczyniły się do znaczących zmian w procesie porozumiewania się nie tylko pomiędzy ludźmi, ale również między administracją publiczną i obywatelem. Informatyzacja życia współczesnego człowieka spowodowała nieodwracalne zmiany cywilizacyjne i wykształcenie się nowego społeczeństwa - społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja stanowi podstawowy element życia społecznego. Kazimierz Krzysztofek i Marek Szczepański definiują społeczeństwo informacyjne jako: "społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie wykształcona w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym, to społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, będące podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi".(fragment tekstu)

The increase of the meaning of the information technology caused obvious changes in the services provided by the Polish local government units. The computerization not only has improved the work of the offices but also has created a new channel of communication - of e-communication between the residents and authorities. In the study the author is examining the functioning of the e-administration for e-communication. The local government unit of the Lubelskie Province is the example.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burczyński T.: Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, Presscom, Wrocław 2011.
  2. Kancik E.: Promocja gmin wiejskich w internecie, w: Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, red. P. Dziekański, Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski 2012.
  3. Kowalczyk M.: E-urząd w komunikacji z obywatelem, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
  4. Krzysztofek K., Szczepański M.: Zrozumieć rozwój od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
  5. Sakowicz M.: Modernizacja samorządu terytorialnego wprocesie integracji Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu