BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalech Mirosław (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
The Meaning of Colour in Non-Verbal Communication and in the Shaping of a Travel Agency Image
Symbolika koloru elementem niewerbalnej komunikacji z klientami i ważny składnik systemu identyfikacji wizualnej biur podróży
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 65-74, tab., rys.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Jakość, Hotelarstwo
Quality, Hotel industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kolory stanowią jeden z głównych składników tworzących tożsamość firmy. Są ważnym elementem wizerunku i pozawerbalnym narzędziem komunikacji z klientem. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących znaczenia kolorów w marketingu. Wskazano zestaw skojarzeń oraz przybliżono rolę, jaką odgrywają w systemie identyfikacji wizualnej firmy. Wyniki przeprowadzonych badań dostarczają informacji na temat pozytywnych cech symbolizowanych przez sześć podstawowych barw. Praktyczny wymiar publikacji ma pozwolić zarządzającym dostosować barwy do atrybutów rynku turystycznego przed wprowadzeniem usługi lub rozpoczęciem kampanii promocyjnej.(abstrakt autora)

Colours constitute one of the major factors creating the identity of the company. They are a significant element of the image and a tool for the non-verbal communication with a client. The article includes the review of studies concerning the meaning of colours in marketing. A set of associations was shown and the role that they play in the system of visual identification of the company was explained. The results of the research provide information concerning positive features symbolized by six basic colours. A practical character of the publication is to allow managers to adapt colours to the attributes of the tourist market prior to introducing new services or commencing promotional campaign. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B.B. Gardner, Y.A. Cohen,ROP Color and its effect on newspaper advertising,"Journalof Marketing Research" 1964, pp. 68-70.
 2. M.Ch. Lichtlé,The effect of an advertisement‟s colour on emotions evoked by an ad andattitude towards the ad. The moderating role of the optimal stimulation level, "International Journal of Advertising"2007, vol. 26, No. 1, pp. 37-62
 3. G.J. Gorn, A. Chattopadhyay, J. Sengupta, S. Tripathi,Waiting for the Web: How Screen Color Affects Time Perception, "Journal of Marketing Research" 2004, vol. XLI, pp. 218-219
 4. R.C. Carter,Visual search with color,"Journal of Experimental Psychology" 1982, No. 8, pp. 127-136
 5. C. Jansson, N. Marlow, M. Bristow,The influence of colour on visual search times incluttered environments, "Journal of Marketing Communications" 2004, No. 10, pp. 183-193
 6. M.Milewski,Na reklamę-okiem konsumenta,"Marketing w Praktyce"2008,No.1,pp.36-37
 7. A. Bieleniewicz,Perception of black colour of sport dresses and irrational decisions of basketball referees, "Physical Education and Sport" 2007, No. 51, pp. 5-7.
 8. G. Morrot, F. Brochet, D. Dubourdieu,The Color of Odors, Brain and Language, "Brain and Language" 2001, vol. 18, No. 2, pp. 309-320
 9. M.M. Aslam,Are You Selling the Right Colour? A Cross-cultural Review of Colour a saMarketing Cue, "Journal of Marketing Communications"2006, vol. 12, No. 1, pp. 15-30
 10. M. Styś,Kod koloru, "Marketing w Praktyce"2005,No.10,p.41
 11. C. Taft, L. Sivik,Stability and variability of colour meaning associations: across national comparison, "Göteborg Psychological Reports" 1991, vol. 21, No. 1; C. Taft, L. Sivik,Crossnational comparison of color meaning, "Göteborg Psychological Reports" 1992, vol. 22, No. 3.
 12. C. Kaufman-Scarborough,Accessible advertising for visually disabled persons: the case of colour -deficient consumers, "Journal of Consumer Marketing" 2001, vol. 18, No. 4, pp.303-318;
 13. W.R. Crozier,The psychology of colour preferences, "Review of Progress in Coloration and Related Topics" 1996, No. 26, pp. 63-72
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu