BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fila Joanna (Uniwersytet Łódzki), Nykiel Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Aktywność wybranych funduszy pożyczkowych w regionie łódzkim
Activity of selected loan funds in the region of Lodz
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 177-196, tab.,rys., bibliogr.19 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Fundusze pożyczkowe
Loan funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) odgrywają znaczącą rolę w gospodarce Polski, stanowiąc przeważającą większość występujących w niej podmiotów. Obecność tego sektora sprzyja rozwojowi gospodarczemu, jest przejawem zdrowej konkurencji i odzwierciedleniem przedsiębiorczych postaw w społeczeństwie. Potencjał tkwiący w tym sektorze nie zawsze jest w pełni wykorzystywany, na co wpływają ciągle istniejące bariery jego rozwoju. Słabą stroną sektora MMŚP jest ograniczona możliwość wpływania na sytuację na rynku, wrażliwość na skomplikowane przepisy prawne i biurokrację oraz wreszcie niewielki zasób kapitału i wykwalifikowanej kadry. W tym zestawie ograniczony dostęp do źródeł finansowania to jedna z ważniejszych barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. fragment tekstu)

Micro-, small and medium-sized enterprises (MMŚP) are playing the major part in the economy of Poland, constituting the overwhelming majority of entities being found in it. These enterprises are coming across numerous barriers, however to most important from them is the insufficient capital. The reply to this problem can be the microfinance. The aim of the article is to describe activity of the loan funds, as the element of the structure of microfinances and indicating benefits which result from their functioning for entrepreneurs, and in consequence for the entire region. Activity of loan funds will be provided with analysis in Poland, however the particular attention will be concentrating on chosen subjects of the Łódź region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak B., Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.
 2. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
 3. Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu - rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 4. Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 5. Kraemer-Eis H., Conforti A., Microfinance in Europe. A market overview, Working Paper 2009/001, EIF Research and Market Analysis.
 6. Ledgerwood J., Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective, World Bank, Washington 1998.
 7. Mażewska M., Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
 8. Mikrokredyty w E uropie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, red. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Difin, Warszawa 2011.
 9. Pluskota P., Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, w: Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2007.
 10. Raport nr 12/2009. Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2009 r., PSFP, Szczecin, wrzesień 2009.
 11. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007- 2008, PARP, Warszawa 2009.
 12. Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne, ŁARR, Łódź, wrzesień 2010.
 13. Sołtysiak M., Wpływ funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce na rozwój podmiotów gospodarczych, w: Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, red. B. Filipiak, B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2009.
 14. Storey D.J., Understanding the small business sector, Routledge, London-New York 1996.
 15. Szydłowski K., Finansowania działalności mikro oraz małych przedsiębiorstw z udziałem środków z funduszy pożyczkowych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, EKPU nr 34, Szczecin 2009.
 16. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 17. Fundusz Pożyczkowy drugim co do wielkości Funduszem w województwie łódzkim, www.frgz.pl.
 18. www.larr.lodz.pl.
 19. www.parp.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu