BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicka-Popczyk Alicja (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowe trendy i rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorczości rodzinnej
New trends and solutions in the field of family business finance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 213-234, tab., rys.,bibliogr.35 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo prywatne, Innowacje finansowe
Private enterprise, Financial innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Powodzenie przedsiębiorstwa - jak zauważa A. Duliniec - jest w dużej mierze uzależnione od właściwego doboru źródeł finansowania prowadzonej działalności. Dysponowanie przez przedsiębiorstwo odpowiednimi - co do wielkości i struktury - źródłami finansowania umożliwia prowadzenie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, a także zapewnia bezpieczeństwo finansowe, tj. utrzymanie płynności w krótkim i długim okresie"1. Badania wskazują na istnienie znaczących różnic w kwestiach finansowych między przedsiębiorstwami rodzinnymi a nierodzinnymi. Nie dostarczają jednak pełnej wiedzy, dzięki której można by ostatecznie wyjaśnić przyczyny tych różnic. (fragment tekstu)

In the first part of the paper the author focuses on the presentation of models and features of family business financing and factors determining the choice of appropriate capital sources. The main part of the paper is devoted to the modern, as far as family business is concerned, financing forms along with the identification all conditions of their application. The considerations are on the alternative capital market - NewConnect, Venture Capital/Private Equity, Business Angels or finally public capital market. Conclusions and recommendations for Polish companies are included in the last part of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, znak sprawy: p/789/8/2008, projekt PARP współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa, grudzień 2009, www.firmyrodzinne.pl.
 2. Bilski J., Stawasz E., Bariery w korzystaniu z usług bankowych w  finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.
 3. Chynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania, Difin, Warszawa 2009.
 4. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2005.
 5. Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa 2007.
 6. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 7. Filbeck G., Lee S., Financial Management Techniques in Family Businesses, "Family Business Review" 2000, No. 3.
 8. Gallo M.A., Tapies J., Cappuyns K., Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial Logic and Personal Preferences, "Family Business Review" 2004, Vol. XVII, No. 4.
 9. Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2006.
 10. http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/13/21.pdf.
 11. http://www.parp.gov.pl/inex/index/1667.
 12. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/158/2007_pomocna_dlon_kapitalu.pdf.
 13. IPO, czyli pierwsza oferta publiczna, raport Kapitał dla firm 2008, www.ipo.pl.
 14. Janik W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Politechnika Lubelska, Lublin 2006.
 15. Kaczmarek T.T., Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa 2007.
 16. Lewandowska L., Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 17. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 18. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
 19. Mądre dynastie, "Businessman.pl" 2007, nr 1.
 20. Piecuch T., Przedsiębiorczość, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 21. Prus J., Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego na przykładzie spółki VIT BIS, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 22. Rosa A., Alternatywne instrumenty finansowania, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 23. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 24. Skórski R., Przedsiębiorca szuka pieniędzy, "25 Pomysłów na Firmę" 2010, nr 1.
 25. Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 26. Toft R., Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa, Małopolska Agencja Energii i Środowiska, Kraków 2007, http://www.resik.pl/assets/prezentacja_1.pdf.
 27. Visscher F. de, Seven Habits of Highly Effective Companies, w: Financial Management of Your Family Company. A Family Business Handbook, Family Business Publishing Co., Philadelphia 2000.
 28. Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 29. Winnicka-Popczyk A., Specyficzne problemy zarządzania finansami w  przedsiębiorstwach rodzinnych - wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 3.
 30. Wójtowicz J., Mezzanine Capital, czyli finansowanie hybrydowe, www.ipo.pl.
 31. www.gpw.pl.
 32. www.newconnect.pl.
 33. Vilaseca A., Finance in Family Business, University of Navarra, Instituto de la Empresa Familiar, Barcelona 1995.
 34. Zahra S.A., Entrepreneurial Risk Taking in Family Firms, "Family Business Review" 2005, Vol. XVIII, No. 1.
 35. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, publikacja zrealizowana w ramach projektu "Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kraków-Warszawa 2011, www.kpt.krakow.pl, www.imalopolska.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu