BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dimitrowa Rayana (SWU "N. Rilski" Blagoevgrad, Bulgaria), Vyara Kyurova (SWU "N. Rilski" Blagoevgrad, Bulgaria)
Tytuł
Evaluation of the Consumers' Attitudes Towards the Products of Alternative Tourism in National Park "RILA"
Ocena stosunku konsumentów do produktów turystyki alternatywnej w parku narodowym "Riła"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 77-85, rys.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Konsument, Produkt, Turystyka
Consumer, Product, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania turystyką alternatywną. Turystyka alternatywna staje się jedną z najdynamiczniej rozwijających się form turystyki. Celem artykułu jest analiza i ocena postawy konsumentów wobec produktów turystyki alternatywnej świadczonych przez Park Narodowy "Riła"w kontekście zrównoważonego rozwoju. Analizy i wnioski związane z badanym problemem opierają się na ankietach przeprowadzonych wśród potencjalnych uczestników turystyki alternatywnej na terenie Parku Narodowego"Riła" (abstrakt autora)

During the last several years, an increase in the interest towards alternative tourism can be observed. It is steadily becoming one of the most dynamically developing sorts of tourism. The goal of this project is to analyze and evaluate consumer attitudes towards the products of alternative tourism provided by the National park "Rila" in the context of sustainable development. The set of analysis and conclusion s regarding the problem are based on a opinion survey conducted upon the potential consumers of alternative tourism in the territory of National park "Rila".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Р.Гечев,Устойчиворазвитие:Системообразуващифакториирегулативнимеха-низми, disertation, defended at University of National and World Economy (UNWE), Sofia 2005.
  2. Р. Мадгерова, Р. Димитрова, В. Кюрова,Потребителски нагласи към туристическия продукт на екотуристическите посетителски центрове в контекста наустойчивото развитие,
  3. Управление и устойчиво развитие, ЛТУ, 2008,pp. 3-4
  4. План за действие за по-устойчив европейски туризъм. Доклад на Европейскатагрупа за устойчив туризъм, ДАТ,www.tourism.government.bg, 02.12.2010.
  5. В. Кюрова,Изследване и анализ на хотелиерското обслужване,
  6. Управление иустойчиво развитие, ЛТУ, 2006,pp.1-2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu