BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrugalska Beata (Politechnika Poznańska), Wyrwicka Magdalena (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Analiza wykorzystania otwartego wspomagania informatycznego w wielkopolskich urzędach
Analysis of Open Information Support in Wielkopolska Governmental Administration Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 131-140, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Systemy informatyczne
Public administration, Computer system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wymagania związane ze spełnianiem oczekiwań klienta dotyczą nie tylko przedsiębiorstw, ale również organów administracji publicznej i świadczonych przez nie usług. Zaniedbania w tym zakresie mogą nie tylko skutkować negatywną oceną pojedynczej instytucji, ale również wpłynąć na spadek zaufania do całej administracji publicznej czy nawet do instytucji państwa traktowanej jako całość. W związku z tym administracja publiczna, chcąc we właściwy sposób realizować swoje zadania, a także spełniać oczekiwania lokalnej społeczności, zobowiązana jest do stałego doskonalenia rozwiązań organizacyjnych. W ostatnich latach w coraz większej liczbie urzędów znajdują zastosowanie nowoczesne rozwiązania informatyczne i komunikacyjne. Dzięki takim działaniom urzędy mają szansę stać się bardziej funkcjonalne i przyjazne dla klienta. Jednakże praktyka pokazuje, że wykorzystanie narzędzi bazujących na nowoczesnych technologiach informacyjnych dzieje się w znacznie mniejszym stopniu, a także w wolniejszym tempie niż w biznesie. Wynika to z odmienności i specyfiki sektora publicznego oraz organizacji publicznych. Są to instytucje, których głównym celem nie jest wypracowanie zysku, lecz spełnianie określonych funkcji społecznych. Zatem można w nich korzystać z doświadczeń organizacji biznesowych, ale nie powinny być one przenoszone na zasadzie automatycznego kopiowania.(fragment tekstu)

The paper deals with investigation of open information support in administration units located in the Wielkopolska region. It is based on survey data collected thanks to cooperation with TNS Pentor Poznań. Moreover, it presents basic notions regarding information and information systems in public administration. It also discusses the evolution process of e-government in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogucki D.: e-Government w Unii Europejskiej, Dwumiesięcznik o nowoczesnej administracji publicznej "eAdministracja. eObywatel, eUrząd, ePaństwo" 2005, nr 1.
 2. Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Gryncewicz W.: Doskonalenie jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej. Podejście infologiczne, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 4. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.
 5. Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, red. K. Lisiecka, T. Papaj, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
 6. Mrugalska B., Piwowarska B.: Poziom jakości usług w administracji publicznej na przykładzie wybranego urzędu wojewódzkiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 56, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 7. Informatyka ekonomiczna, red. E. Niedzielska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 8. Oleński J.: Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.
 9. Sibiga G.: Informatyzacja administracji publicznej w Polsce, "Edukacja Prawnicza" 2011, nr 3/123.
 10. Szmit M.: Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2003.
 11. Świątkiewicz J.: Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2007.
 12. Wykorzystanie narzędzi 1T w rządowej administracji publicznej, TNS Pentor Research International, Warszawa 2010.
 13. Wyrębek H .: Znaczenie komunikacji w procesie doskonalenia jakości na przykładzie banku, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, Administracja i Zarządzanie nr 85, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu