BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł-Nadolna Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Proces internacjonalizacji sfery badawczo- -rozwojowej przedsiębiorstw - zarys zjawiska
The process of internationalization of R & development of enterprises - an outline of the phenomenon
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 237-252, tab., rys.,bibliogr.23 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Placówki badawczo-rozwojowe, Polityka badawczo-rozwojowa, Przedsiębiorstwo
R&D facility research, R&D policy, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Internacjonalizacja sfery badawczo-rozwojowej (B+R) jest częścią internacjonalizacji, a wręcz globalizacji całego procesu innowacyjnego oraz globalnej sieci innowacyjnej, gdyż nauka i innowacje to dwa obszary, na które globalizacja ma duży wpływ. Internacjonalizacja innowacji i sfery badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach jest motywowana szukaniem wyższej wydajności, konkurencyjności i niższych kosztów w procesie innowacyjnym. Jedną z dróg jest właśnie fragmentaryzacja procesu innowacyjnego (np. sfery badań, produkcji) za pomocą dwóch procesów: offshoringu i outsourcingu. Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznego zarysu zjawiska internacjonalizacji ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the theoretical aspect of the internationalization, in particular, the internationalization of R&D area of enterprises.The strategy of this internationalization focuses on the shift of R&D activities of enterprises to own divisions abroad or foreign contractors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartlett C.A., Ghoshal S., Birkinshaw J., Transnational Management: Text, Cases and Readings in Cross Border Management, 4th ed., Burr Ridge, Ill, Irwin/McGraw- -Hill 2003.
 2. Cieślik J., Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa 1987.
 3. Czubek H., Działania marketingowe przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, www.ae.krakow.pl/~czubekh/MTG/.../dzial-market-hcz-1a.doc (1.10.2010).
 4. Dunning J.H., Some macro-data on the regionalisation/globalisation debate: a comment on the Rugman/Verbke analysis, "Journal of International Business Studies" 2007, Vol. 38.
 5. Edler J., Meyer-Krahmer F., Reger G., Changes in the strategic management of technology: Results of a global benchmarking study, "R&D Management", Vol. 32, No. 2.
 6. Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
 7. Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?, opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Dz. Urz. UE 2008/C 10/17.
 8. Janasz W., Janasz K., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2010.
 9. Johanson J., Wiedersheim-Paul F., The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases, "Journal of Management Studies", October 1975.
 10. Korporacje transnarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, red. A. Zaorska, Difin, Warszawa 2002.
 11. Leontiades J.C., Multinational Corporate Strategy, D.C. Health, Lexington 1985.
 12. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, SGH, Warszawa 2009.
 13. Pietrasieński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, seria "Marketing bez tajemnic", Warszawa 2005.
 14. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 15. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 16. Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005.
 17. Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1996.
 18. Szukalski S., Offshoring usług badawczych a innowacyjność gospodarki, w: Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość, SOOI PP Annual 2009, red. P. Niedzielski, J. Guliński, M.B. Matusiak, ZN nr 579, EPU nr 47, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 19. Światowy Raport Inwestycyjny 2004: Zwrot w stronę usług, UNCTAD 2004.
 20. Światowy Raport Inwestycyjny2005: Transnarodowe korporacje a umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej, UNCTAD 2005.
 21. Thursby J., Thursby M., Here or There? A Survey of Factors in Multinational R&D Site Location and IP Protection, Marion Ewing Kauffman Foundation, Washington 2006.
 22. Walking up to the new economy, Ernst & Young's: European Attractiveness Survey 2010.
 23. Zedtwitz M., Gassmann O., Market versus technology drive in R&D internationalization: four different patterns of managing research and development, "Research Policy" 2002, 31 (4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu