BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musioł-Urbańczyk Anna (Politechnika Śląska), Sorychta-Wojsczyk Barbara (Politechnika Śląska)
Tytuł
Przesłanki rozwoju e-usług publicznych w województwie śląskim
Reasons of E-Services Development in Silesian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 141-150, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
e-usługi publiczne, e-administracja
Public e-services, e-government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrost znaczenia informacji oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przyczynił się do rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej (rządowej i samorządowej. Koncepcja elektronicznej administracji zakłada udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu. Przekształcenie administracji w e-administrację sprowadza się nie tylko do stworzenia odpowiedniego portalu internetowego, za pomocą którego świadczone byłyby usługi, ale także do przeprojektowania wewnętrznych procesów administracyjnych oraz przebudowy zaplecza wspomagającego wykonywanie zadań. W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych metodą Desk/Web research oraz wywiadów i badań ankietowych, których celem było pozyskanie wiedzy na temat rozwoju e-usług publicznych w województwie śląskim. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano identyfikacji najważniejszych przesłanek wpływających na rozwój e-usług publicznych. (fragment tekstu)

In the paper the authors discussed the most important factors determining public e-services development in Silesian voivodeship. The factors were identified based on the undertaken investigations using the Desk/Web research method, interviews and surveys.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Musioł-Urbańczyk A., Sorychta-Wojsczyk B.: Projects of the implementation of e-administration in Poland, VII Konferencja Naukowa "Information System in Management", SGGW, Warszawa, listopad 2012.
  2. Musioł-Urbańczyk A., Sorychta-Wojsczyk B.: Barriers in the development of public e-services, VII Konferencja Naukowa "Information System in Management", SGGW, Warszawa, listopad 2012.
  3. Musioł-Urbańczyk A., Sorychta-Wojsczyk B.: E-uslugi publiczne oferowane przez urzędy miast na prawach powiatu 'województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 60, Gliwice 2012.
  4. Musioł-Urbańczyk A., Sorychta-Wojsczyk B.: Procedura badawcza w zakresie stopnia rozwoju e-uslug publicznych w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 60, Gliwice 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu