BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - innowacja czy komplikacja?
Management control sector units public finance - innovation or complication?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 283-301, tab., rys.,bibliogr.24 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Kontrola, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza
Public finance sector, Control, Public finance, Management control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stale rosnąca konkurencyjność, a także coraz większe wzajemne oddziaływanie na siebie sektorów prywatnego oraz publicznego powodują, iż potrzeby społeczeństwa stają się kluczowym wyznacznikiem podejmowanych decyzji zarządczych. Podążając za przedsiębiorstwami prywatnymi, również jednostki publiczne powinny skłaniać się do położenia większego nacisku na skuteczność, efektywność oraz gospodarność swoich działań. Skuteczność ma za zadanie określenie i wprowadzenie takich strategii, rozwiązań i reguł, które doprowadzą do osiągnięcia przez instytucje publiczne zamierzonego celu. Efektywność i gospodarność działania z kolei mają wymiar finansowy i polegają na pozyskaniu zasobów najmniejszym kosztem, a następnie wykorzystaniu ich w sposób najbardziej produktywny. Efektywność, skuteczność i gospodarność można traktować jako odzwierciedlenie racjonalności, tzn. im bardziej efektywne, skuteczne i gospodarne jest działanie, tym bardziej jest ono racjonalne. fragment tekstu)

Management control is a management system in the organization. It is an integral part of the institution and the quality of its organization and functioning depends on the effectiveness of the unit. Hence its importance and relevance to the objectives, efficiency, and development institutions is significant. The article presents the evolution of the concept of management control in the Polish public finance sector by providing its evolution from financial control, through internal audit and impact assessment of its functioning and the impact on the effectiveness and efficiency of public organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony R.M., Management Control System, McGraw-Hill Education,1994.
 2. Biała księga, European Governance 2001.
 3. Borowiec L., Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 4. Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 5. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, NIK, Warszawa 2005.
 6. http://eca.europa.eu/framework/budgetary_control/budgetary_control_interna l_pl.h. http://www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewn etrznego/ zestawienie_informacji.pdf.
 7. Kaufmann D., A. Kraay, Mastruzzi M., Governance IV, New Data, New Chalenges, World Bank, May 2005, www.worldbank.org.
 8. Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 7, poz. 58.
 9. Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF, nr 3, poz. 13.
 10. Marcinkowska M., Władztwo publiczne - jak wdrożyć zasady Corporate Governance w sektorze publicznym?, w: Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, red. B. Mikołajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 11. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T., Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.
 12. Przesławska G., Instytucjonalne wymiary efektywnego państwa w procesie integracji, www.imediterranei.eu/wroclaw/PrzeslawskaGabriela.doc.
 13. Słownik języka polskiego PWN , red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1995.
 14. Sprawozdanie audyt i kontrola finansowa w 2006 r., raport Ministerstwa Finansów.
 15. Sprawozdanie audyt i kontrola finansowa w 2007 r., raport Ministerstwa Finansów.
 16. Strąk T., Public service value jako miernik skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240. http://eca.europa.eu/framework/budgetary_control/budgetary_control_interna l_ pl.htm.
 18. www.imediterranei.eu/wroclaw/PrzeslawskaGabriela.doc.
 19. www.info.worldbank.org.
 20. http://www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewn etrznego/ wdrazanie_kontroli_finansowej/info_na_temat_kf_i_aw_w_jsfp.pdf.
 21. http://civicpedia.ngo.pl/x/327339.
 22. Zarządzanie ryzykiem - zintegrowana struktura ramowa, COSO 2004.
 23. Ząbkowicz, Instytucje i wzrost gospodarki w C hile. Neoliberalizm i sztuka kompromisu, Warszawa, PWN 2001.
 24. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu