BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomykalski Andrzej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Współpraca przedsiębiorstw w zakresie innowacji w regionie
Cooperation of companies innovation in the region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 35-53, rys.,bibliogr.20 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Innowacje
Enterprises, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo funkcjonuje na określonym rynku i w swoich działaniach musi uwzględniać jego charakter. W warunkach gospodarki rynkowej, a także wobec unijnych wymagań istnieje konieczność wzbogacania wiedzy i umiejętności kierowania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Jednocześnie globalizacja sprawia, że współpraca w skali międzynarodowej staje się atrakcyjna i pełna nowych wyzwań. Prowadzone rozważania przedstawiają nowe kierunki współpracy przedsiębiorstw w regionie w sferze pozyskiwania wiedzy i innowacji. W referacie rozważa się współpracę w ramach sieci, która zorientowana jest na wykorzystanie innowacji, co przyczynia się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstwa. Współpraca przedsiębiorstw w zakresie innowacji w regionie to aktywne ich uczestnictwo we wspólnych projektach innowacyjnych z innymi podmiotami. Mogą to być inne przedsiębiorstwa lub instytucje niekomercyjne. Przy współpracy istnieje również duży potencjał dla synergii, ponieważ partnerzy uczą się od siebie nawzajem. (fragment tekstu)

Modern business management methods are evolving in the direction of increasing effectiveness but should also include the challenges set by Europe 2020 strategy to stimulate economic growth. Companies are expected to form networks that enable access to knowledge and information, and most of all stimulate the diffusion of innovations, which increase the effectiveness of their operations. It is therefore essential to discuss business cooperation and competitiveness from a regional perspective. The aim of this paper is to present the forms of cooperation that incentivize the creation of regional networks of knowledge and innovation oriented companies. Generally speaking businesses should strengthen their relations within networks, accumulate knowledge and information, which transform into competitive advantage and value creation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aalst H.F., Networking in Society, Organisations and Education, w: Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paris 2003.
  2. Analiza SWOT dla województwa łódzkiego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź, lipiec 2007.
  3. Cooke P., Planowanie regionalnej sieci innowacyjnej: doświadczenia regionalnej polityki innowacyjnej Unii Europejskiej w Południowej Walii, w: Polityka rozwoju regionalnego: innowacje i restrukturyzacja, PARR, Warszawa.
  4. Cooke P., Roper S., Wylie P., The Golden Thread of Innovation and Northern Ireland's Evolving Regional Innovation System, Regional Studies 2003, Vol. 37.4.
  5. Enkel E., Back A., Krogh G. von, Konowledge Networks for Business Growth, Springer Berline, Heidelberg 2007.
  6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.03.2010, KOM 2020.
  7. Gompers P.A., Lerner J., The Money of Invention, How Venture Capital Creates New Wealth, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2001.
  8. Innovation on the Knowledge Economy - Implications for Education and Learning, OECD Publishing House, Paris 2004.
  9. Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2005.
  10. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
  11. Olszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  12. Organisation for Economic Co-operation and Development, Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paris 2003.
  13. Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 2005.
  14. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, OECD, Warszawa 2010.
  15. Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M., Współpraca przedsiębiorstw w  Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Dom Organizatora, Toruń 2008.
  16. Rycroft R., Self-Organizing Innovations Networks: Implications for Globalization, The Georgie Washington Center for the Study of Globalization, Washington 2003.
  17. Steinberg R., Innovation Networks and Regional Development - Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS ): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue, European Planning Studies 2000, Vol. 8, No. 4.
  18. Roper S., Hewit-Dundas N., Love J.H., An ex ante evaluation framework for the regional benefis of publicly supported R&D projects, "Research Policy" 2004, 33.
  19. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI Loris 2005-2013, www.rsilodzkie.lodz.pl/doc/RSI_LORIS.pdf.
  20. Zdolności innowacyjne polskich regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu