BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w P olsce w świetle badań własnych
Innovation as a factor for raising the competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland in the light of their own
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 55-70, rys.,bibliogr.8 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią siłę napędową wszystkich gospodarek krajów europejskich, w tym również gospodarki polskiej. Jednakże jak pokazują badania, pomimo ogromnej przewagi statystycznej, w sensie ekonomicznym nie są one zbyt silne rynkowo. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się m.in. w dużym ich zróżnicowaniu strukturalnym (większość z nich stanowią podmioty mikro - ok. 94%, małe - ok. 3% i średnie ok. 2%)1, uwarunkowaniach zewnętrznych (utrudnionym dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, braku wykwalifikowanej kadry itp.) oraz uwarunkowaniach wewnętrznych (wynikających z przesłanek mentalnościowych właścicieli tych przedsiębiorstw i często braku pomysłu na dalszy ich rozwój). (fragment tekstu)

In this article the relation between innovativeness and competitiveness has been described. The innovativeness has essential influence on the most enterprises competitiveness in the market. The product innovation is the most frequent implementation among SME sector. The entrepreneurs have mentioned many effects of innovative implementations which help them to reach the market high position (improving their products and services, improving their quality, etc). The conclusions included inside, there are results of the own researches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jędrych E., Dyfuzja innowacji personalnych w organizacjach gospodarczych, Zeszyty Naukowe nr 1020, Politechnika Łódzka, Łódź 2008.
  2. Niedzielski P., Stanisławski R., Stawasz E., Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  3. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2010.
  4. Rekomendacja Komisji, 2003/361/WE z 6 maja 2003, Dz. Urz. WE LI 24 z 20 maja 2003.
  5. Stanisławski R., Lisowska R, The Polish SME innovativeness against a background of European union countries, w: Knowledge Base for Management - Theory and Practice, ed. S. Hittmar, Scientific Monograph Collection, University of Zilina 2010.
  6. Stanisławski R., Innovativeness as a target product of actions of small and medium enterprises, w: Product and packaging, Marketing aspects, eds. J. Lewandowski, M. Sekieta, I. Jałmużna, Technical University of Lodz, Lodz 2010.
  7. Stanisławski R., Januszkiewicz A., Unia Europejska dla menedżerów - warunki funkcjonowania oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w kontekście założeń unijnych, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PŁ, Łódź 2011.
  8. Stanisławski R., The influence of innovations on the competitiveness of small and medium- sized enterprises in Poland within the context of the Common European Market, w: Current issues of sustainable development - transformation, education and business, eds. J. Platje, J. Słodczyk, D. Ramsey, Economic and Environmental Studies No. 11, Opole University, Opole 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu