BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stos-Roman Anna (Uniwersytet Łódzki), Stawasz Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Dywilan S.A.
Innovation company the example of the company Dywilan S.A.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 95-114, tab., rys.,bibliogr.16 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Small business
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Dywilan S.A.
Abstrakt
W dobie globalizacji, kiedy obserwuje się dyfuzję technologii, niezwykle ważna jest umiejętność zarządzania wiedzą oraz działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Celem artykułu jest ocena, czy łódzka firma Dywilan S.A., której głównym przedmiotem działalności od ponad 150 lat jest produkcja wełnianych dywanów, może być określona jako innowacyjne i zarządzające wiedzą przedsiębiorstwo. W tym celu wykorzystano materiały opublikowane na oficjalnych stronach firmy, w tym Dokument Informacyjny przygotowany na potrzeby wprowadzenia spółki na rynek NewConnect. Ponadto posłużono się informacjami uzyskanymi podczas wywiadów bezpośrednich z prezesem Dywilanu. Wywiady były prowadzone w okresie kwiecień-czerwiec 2011 roku. (fragment tekstu)

Dywilan S.A. has been one of the main player on the Polish market of carpets for over 150 years. Dywilan has changed its name, headquarter and ownership during that time. The new era of Dywilan started in the year 2000, when a family-owned firm FPH J. Jakubiak S.A. invested in the label of the company that had gone bankrupt. Dywilan has introduced numerous changes that can be perceived as innovative since 2000. They are described in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń 2009.
 2. Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I., Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 3. Collis J., Innowacja albo śmierć. Bij swoje rekordy w życiu i w pracy, MT Biznes. Dokument informacyjny Dywilan S.A., www.newconnect.pl (06.2011).
 4. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Dokument informacyjny Dywilan S.A., www.newconnect.pl (06.2011).
 5. Warszawa 1992.
 6. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 7. Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010.
 8. Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 9. Kisielnicki J., Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, w: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 10. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 11. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, Warszawa 2008.
 12. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 13. http://dywilan.pl.
 14. http://www2.wz.uw.edu.pl/ksiz/download/Zarzadzanie%20Wiedza.pdf.
 15. http://www.newconnect.pl.
 16. http://www.wovengrass.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu