BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska-Dudek Izabela (Wrocław University of Economics, Poland), Przeorek-Smyka Renata (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Online Travel Agencies Versus Travel Metasearch Engines
Internetowe biura podróży a porównywarki turystyczne
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 171-182, rys.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Usługi internetowe, Biuro podróży
Internet services, Travel agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule scharakteryzowane zostały tzw. nowoczesne - wykorzystujące telewizję, telefon, systemy rezerwacji i sprzedaży czy Internet - kanały dystrybucji biur podróży. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są dwie kategorie, najbardziej popularnych i przyszłościowych zarazem, ogniw w kanałach dystrybucji, a mianowicie: internetowe biura podróży oraz porównywarki turystyczne. W artykule podjęto próbę ich porównania, w tym wskazania głównych podobieństw oraz różnic w ich funkcjonowaniu, a także przedstawienia możliwych kierunków ich ewolucji. Rozważania wzbogacono wybranymi przykładami z praktyki gospodarczej biur podróży.(abstrakt oryginalny)

The article will characterize the so-called modern - using telephone, television, systems of sale and bookings or internet - distribution channels of travel agencies. Two categories will be of particular interest, the most popular and at the same time most promising cells in distribution channels, these are online travel agencies and travel me-tasearch engines. The article tries to compare them, indicating main differences in their functioning, showing also possible directions in their development. The considerations are enriched with selected examples taken from business practice of travel agencies(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, p. 271.
  2. I. Michalska-Dudek, R. Przeorek-Smyka, Marketing biur podróży, C.H. Beck, Warszawa 2010, p. 161.
  3. A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007, p. 220.
  4. In the 1960s of the 20s century the first electronic distribution systems were created. In the 1970s Computer Reservation System (CRS) was introduced, based on which Global Distribution System (GDS) was applied in the 1980s; Comp. G. Syratt, J. Archer, Manual of Travel Agency Practice, Third edition, Butterworth Heinemann, London 2003, pp. 142-143
  5. F. Furman, Alternatywa dla systemów globalnych, "Wiadomości Turystyczne" 2007, vol. 136, No. 10, p. 15.
  6. J. Nalazek, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2010, p. 106.
  7. D. Buhalis, E. Laws, Tourism Distribution Channels. Practices, Issues and Transforma-tions, Thomson, London 2004, p. 316.
  8. D. Buhalis, R. Egger, eTourism case studies: management and marketing issues in eTourism, Elsevier, 2008, p. 85.
  9. Comp. E. Orlewska, Porównywarki turystyczne a internetowe biura podróży - główne różnice, "Travel Marketing" 2009, No. 10, pp. 1-3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu