BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wziątek -Kubiak Anna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Pęczkowski Marek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zróżnicowanie sposobów budowania potencjału innowacyjnego przez firmy krajów doganiających
The diversity of ways to build capacity innovative companies of countries catching-up
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 117-145, tab., bibliogr.21 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja sposobów wdrażania innowacji przez firmy przemysłowe Polski, Czech i Węgier. Mając świadomość, iż innowacje wpływają na konkurencyjność firm, zakładamy, że sposoby wdrażania innowacji odzwierciedlają różnice w przewagach konkurencyjnych i strategii wygrywania konkurencji. Sposoby wdrażania innowacji odzwierciedlają czynniki innowacji, jakie przedsiębiorstwa posiadają i z jakich korzystają. W opracowaniu koncentrujemy się na dwóch grupach czynników innowacji: wewnętrznych i wybranych zewnętrznych. Pomijamy wpływ takich zewnętrznych czynników, jak otoczenie innowacyjne, poziom nowoczesności firm i specyfika branż, w jakich działają1. Natomiast uwzględniamy korzyści ze współpracy w zakresie innowacji oraz poziom konkurencyjności krajowej oraz międzynarodowej produktów (fragment tekstu)

The paper shows differentiation of modes of introduction of innovation among manufacturing firms from the Czech Republic, Hungary and Poland. It is based on survey which considers internal and external sources of innovation and competitiveness. As survey covers 358 firms operating in four branches of manufacturing: food and beverages, pharmaceuticals, electronics and automotive we use firm level data to classify firms according to the modes of introducing innovation. Basing on sources of innovation and using cluster analysis three main types of firms' introducing innovation were selected and characterised based on internal sources, on external sources of innovation and both internal and external ones. However these groups were not homogenous. Within each of them we found sub-modes that use different innovation sources in terms of kind and quality. The paper also show that differences in competitiveness among firms impact on differences in type of sources of innovation they use and modes of innovation they introduce.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arundel A., Lorenz E., Lundvall B.A., Valeyre A., The Organizaion of Work and Innovative Performance: A comparison of the EU-15, Industrial and Corporate Change 2007, 16 (6).
 2. Avlonitis G.J., Salavou H.E., Entrepreneurial orientation of SMEs, product innovativeness, and performance, "Journal of Business Research" 2007, 60.
 3. Bitzer J., Geishecker I., Gorg H., Productivity spillovers through vertical linkages: Evidence from 17 OECD countries, Economic Letters 2007, 99.
 4. Chinkov G., Research and Development Spillovers in Central and Eastern Europe, "Transition Studies Review" 2006, 13.
 5. Cohen W.M., Levinthal D.A., Innovation and Learning: the Two Faces of R&D "Economic Journal" 1989, 99.
 6. Clausen T., Verspagen B., Quantitative analyses of innovation strategies in European firms: Guidelines and preliminary results from selected countries, MICRODYN project, Deliverable D22, 2008.
 7. Dosi G., Marengo L., On the Evolutionary and Behavioural Theories of Organizations: A T endentive Roadmap, "Organization Science" 2007, 18.
 8. Hartigan J.A., Clustering Algorithms, John Wiley and Sons, New Jork 1975.
 9. Hollenstein H., Innovation modes in the Swiss service sector: a cluster analysis based on firm-level data, "Research Policy" 2003, 32.
 10. Keller W., Trade and the Transmission of Technology, "Journal of Economic Growth" 2002, 7.
 11. Lundvall B.A., Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national system of innovation, w: Technological Change and Economic Theory, red. G. Dosi, C. Freeman, Nelson R. Nelson, C. Silverberg, L. Soete, Pinter, London 1988, s. 349-369.
 12. Malarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS , SPSS Polska, Kraków 2005.
 13. Murovec N., Prodan I., Absorptive capacity, its determinants, and influence on innovation output: Cross-cultural validation of the structural model, "Technovation" 2009, 29.
 14. Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge1982.
 15. Smith K., Measuring innovation, w: The Oxford Handbook of Innovation, eds. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press, New York 2005, s. 148-178.
 16. Srholec M., Verspagen B., The Voyage of the Beagle in Innovation System Land. Explorations on Sectors, Innovation, Heterogeneity and Selection, UN University, UNU-Merit, WP series 2008, 008.
 17. Tiri M., Peeters L., Swinnen G., Are innovation patterns in manufacturing and services converging? A multivariate analysis of CIS -3 data for the flemish business, DRIUT Summer Conference 2006, Copenhagen, Denmark, http://hdl.handle. net/1942/1382.
 18. Tomaszewicz Ł., Świeczewska I., The Impact of Innovation on the Efficiency of the Polish Economy, paper presented at INTERFORUM conference in Cyprus 2008.
 19. Wernerfeld B., The Resource-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, 5 (2).
 20. Woodward, R., Wójcik, P., Networking and Competitiveness, w: Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union, I. Hoshi, P. Welfens, A. Wziątek- -Kubiak (red.), Palgrave Macmillan 2007.
 21. Wziątek-Kubiak A., Zróżnicowanie wzorców innowacji przedsiębiorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, Studia Ekonomiczne nr 2, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu