BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kontrowersje wokół interpretacji wyników inwestycyjnych funduszy hedge
Controversy Over the Interpretation of Investment Performance of Hedge Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 147-159, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i marketing - tom 1
Słowa kluczowe
Fundusze hedgingowe, Bazy danych
Hedge fund, Databases
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z najistotniejszych zmian, jaka dokonała się w ostatnich kilkunastu latach w samym rdzeniu systemu finansowego, jest szybki wzrost nowych finansowych graczy, którzy mają duży wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych. Szczególnie istotnie przyczyniły się do tych zmian fundusze hedge, atrakcyjne zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę funduszy hedge w powiązaniu ze źródłami danych. W kolejnej zawarto rozważania na temat baz danych funduszy hedge. W trzeciej części analizie poddany został problem błędów baz danych, które wpływają na ocenę wyników inwestycyjnych funduszy hedge. (abstrakt oryginalny)

One of the most crucial changes which have occurred within last several years is the fast increase of the new financial players. They have a very large and serious influence on the functioning of the financial markets exactly in the core of the financial system. Hedge funds were particularly important and attractive for the institutional and individual investors. First extract of the article is the point of the hedge funds connected with a data source. The following part contains some considerations about data bases of the hedge funds. The third part is the analysis of the errors of data bases, which have a crucial influence on the estimation of the investment result of the hedge funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackermann C., McEnally R., Ravenscraft D., The Performance of Hedge Funds: Risk, Returns and Incentives, "Journal of Finance" 1999, t. 54, no. 3.
 2. Aggarwal R.K., Jorion P., The Performance of Emerging Edge Funds and Managers, "Journal of Financial Economics" 2010, t. 96.
 3. Ammann M., Moerth P., Impact of Fund Size on Hedge Fund Performance, "Journal of Asset Managemment" 2005, t. 6, no. 3.
 4. Eling M., Does Hedge Fund Performance Persist? Overview and New Empirical Evidence, "European Financial Management" 2009, t. 15, no. 2.
 5. Eling M., Faust R., The Performance of Hedge Funds and Mutual Funds in Emerging Markets, "Journal of Banking and Finance" 2010, t. 34.
 6. Fung W., Hsieh D.A., Hedge-Fund Benchmarks: Information Content and Biases, "Financial Analysis Journal" 2002.
 7. Grinblatt M., Titman S., Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings, "Journal of Business" 1989, t. 62, no. 3.
 8. Hedge Funds. Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation, red. G.N. Gregoriou, G. Hübner, N. Papageorgiou, F. Rouah, John Wiley & Sons, New York 2005.
 9. Ineichen A.M., Silberstein K., AIMA's Roadmap to Hedge Funds, Alternative Investment Management Association, London 2008.
 10. Kaiser D.G., Haberfelner F., Hedge Fund Biases after the Financial Crisis, Center for Practical Quantitative Finance, Frankfurt School of Finance and Management 2011, Working Paper, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1809570.
 11. Liang B., Hedge Funds: The Living and the Dead, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2000, t. 35, no. 3.
 12. Lhabitant F.-S., Handbook of Hedge Funds, John Wiley & Sons, London 2006.
 13. Lhabitant F.-S., Hedge Funds: Quantitative Insights, John Wiley & Sons, London 2004.
 14. Malkiel B.G., Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971-1991, "Journal of Finance" 1995, t. 50, no. 2.
 15. McCrary S.A., Hedge Fund Course, John Wiley & Sons, New York 2004.
 16. Perez K., Fundusze hedge. Istota strategie, potencjał rynku, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 17. Perez K., Wyniki inwestycyjne funduszy hedge. Czynniki wpływające na ich interpretację, "Bank i Kredyt" 2011, t. 42, nr 6.
 18. Wiśniewski J.W., Mikroekonometria, WN UMK, Toruń 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu