BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki), Ratalewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Technologie internetowe szansą na poprawę innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Internet technologies an opportunity to improve innovation in small and medium-sized enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 185-197, bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Innowacje, Technologia, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Technology, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i pojawieniem się internetu w drugiej połowie XX wieku można zaobserwować powstawanie nowego typu społeczeństwa, zwanego potocznie społeczeństwem informacyjnym. Podstawową jego cechą jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych. Zjawiska takie, jak telefonia komórkowa czy internet, umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na bardzo szeroką, niespotykaną dotychczas skalę. Coraz mniej istotne w porozumiewaniu rynkowym stają się tradycyjne czynniki, takie jak odległość czy miejsce - tym samym następuje globalizacja przestrzeni. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że obecnie świat wkroczył w erę, w której najcenniejszym dobrem stała się informacja. Stąd właśnie obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii umożliwiających jej pozyskiwanie, przesyłanie oraz analizę. (fragment tekstu)

Globalisation and the growth of the new economy supported by the emergence and the development of the information system are the main challenges that the modern sector of small and medium enterprises faces in creating a competitive advantage. The dynamic growth of the information and communication technology provides the possibility to introduce new solutions in terms of running a business and providing services by electronic means. It is an opportunity to improve innovativeness and growth of small and medium enterprises in many areas, particularly in the process of communication. The aim of this paper is to emphasize the role of the information technology in the improvement of innovativeness of small and medium enterprises and to present the funding options to finance the introduction of these technologies in SMEs with the use of the EU funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cellary W., Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna, wydanie specjalne "Net Forum" 2000.
  2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  3. Gregor B., Stawiszyński M., E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Łódź 2002.
  4. Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, K.E. Liber, Warszawa 2001.
  5. Informacja miesięczna. Stan realizacji PO IG na dzień 30 września 2011, http://www. poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx.
  6. Innowacyjni. Dobre praktyki, PARP, Warszawa 2010.
  7. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2007.
  8. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
  9. Szewczyk A., Podstawy e-biznesu, Szczecin 2006.
  10. Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M., Leksykon funduszy Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu