BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska Elżbieta J. (Uniwersytet Łódzki), Iwińska-Knop Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Marketing wewnętrzny w budowaniu kapitału ludzkiego w nowej gospodarce
Internal Marketing in Building Human Capital in the New Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 181-192, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Marketing wewnętrzny, Kapitał ludzki
Internal marketing, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowa Gospodarka, której immanentną cechą jest globalizacja, rozwój technik informatycznych oraz transfer wiedzy, stawia przed podmiotami działającymi na rynku nowe wyzwania. Tradycyjne zasoby ekonomiczne ulegają deprecjacji, a istotnym aktywem przedsiębiorstwa stają się umiejętności i kompetencje pracowników. Stąd też rola wiedzy wynikająca z innowacyjnych postaw pracowników, ich elastyczności i umiejętności podejmowania działań adekwatnych do danych warunków miejsca i czasu, a także zdolności twórczego myślenia i pozyskiwania informacji. Pracownicy są więc tym strategicznym zasobem przedsiębiorstwa, w który trzeba inwestować, ale też na który trzeba spojrzeć z innej perspektywy.(fragment tekstu)

Internal Marketing is associated with Human Resource Management and with the current practices in the filed of Personnel Policy. Therefore, it is difficult to identify typical benefits for this concept which are often hidden. The aim of the article is to point out the values of the usage of Internal Marketing. It mainly concerns the role of the Internal Marketing tools in raising the quality of human capital. The article is based on the subject literature as well as own research carried out in different companies in years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G.: Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 2. Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 3. Kowalczyk E.: Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 4. Majowska M.: Problemy badania wpływu kapitału ludzkiego na zachowania przedsiębiorstwa, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 5. Olsztyńska A.: Wizerunek także dla pracownika: cele i techniki PR wewnątrz firmy, "Personel" 1999, nr 9.
 6. Pokorska B.: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, "Handel Wewnętrzny" 2005, nr 3.
 7. Rybak M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, w: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 8. Sajkiewicz A.: Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa w: Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 9. Skrzypek E.: Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, w: Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. E. Okoń- Horodyńska, R. Wisła, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 10. Strużyna J.: Wymiary kapitału ludzkiego firmy, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, red. B. Kożuch, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 11. Urbanek G.: Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsię- biorstwa,Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 12. Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu