BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przepióra Paweł (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Rozwiązania podatkowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw
Tax solutions support business innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 243-260, tab., rys., bibliogr.29 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Innowacje, Podatki, Innowacyjność przedsiębiorstw
Innovations, Taxes, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie innowacyjności nie jest jednoznacznie określone w literaturze przedmiotu. Najczęściej jednak mianem innowacyjności określa się zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczną umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych bądź zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych. Zdolności te prowadzą do wzrostu poziomu nowoczesności oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy1. Zatem innowacja nie ma jedynie charakteru produktowego. Może ona zaistnieć w przemyśle i usługach zarówno w stosunku do produktów (poprzez tworzenie nowych lub znaczne modyfikowanie już istniejących wyrobów), jak też w stosunku do procesów produkcyjnych (poprzez ich usprawnianie). (abstrakt oryginalny)

Private firms spend less on R&D than is optimal because the presence of externalities creates a gap between private and public profitability. That is why in most countries preferential, proinnovative fiscal schemes are introduced. This kind of government activities are justified by the result of research, according to which tax incentives in the field of R&D are cost-effective. We can also find some proinnovative tax regulation in Polish fiscal law. Unfortunately, usually they have shortcomings like: inadequate construction (like in case of purchase of new technologies relief which entitles to deduct only the value of intangible assets and omits tangible assets), high compliance and administrative costs and as a result low level of their use by business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramovsky L., Griffith R., Harrison R., Background Facts and comments on supporting growth in innovation: Enhancing the R & D tax credit, The Institute for Fiscal Studies, Briefing Note No. 68, November 2005.
 2. Baghana R., Mohnen P., Effectiveness of R&D Tax Incentives in Small and Large Enterprises in Québec, http://ssrn.com/abstract=1336519.
 3. Bartosiewicz A., Nowości w podatku dochodowym od osób fizycznych, http://e-rachunko- wosc.pl/artykul.php?view=423.
 4. Cichowski L., Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacje, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 5. Cobb D., Gates J., Incentives for innovation, "IEE Engineering Management", June/ July 2004.
 6. Corchuelo M.B., Martínez-Ros E., Who Benefits from R&D Tax Policy?, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa (CEDE); dec. 2010, Vol. 45.
 7. Evaluation report: The Federal system of income tax incentives for scientific research and experimental development, Department of Finance Canada and Revenue Canada, Ottawa 1998.
 8. Gentry W.M., Hubbard R.G., Success Taxes, Entrepreneurial Entry, and Innovation, "NBER Innovation Policy & the Economy" (MIT Press) 2005, Vol. 5, Iss. 1.
 9. Goglio A., Policies to Promote Innovation in the Czech Republic, OECD Economics Department Working Papers No. 498, OECD Publishing.
 10. Griffith R., Miller H., Productivity, Innovation and the Corporate Tax Environment 2010, Election Briefing Note No. 9 (IFS BN96), Nuffield Fundation 2010.
 11. Hall B., Van Reenen J., How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence, "Research Policy", 29.
 12. Innovation Union Scoreboard 2010, The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, 1 February 2011, http://www.proinno-europe.eu/ innometrics/page/inno-vation-union-scoreboard-2010.
 13. Kowalczyk D., Badanie innowacyjności polskich MSP? Czy jest aż tak źle, http:// gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,5560590,Badanie_innowacyjnosci_polskich_ MSP__Czy_jest_az_tak.html.
 14. Kowalska A., Baran B., Rastawicki P., Kowalski A., Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2009 roku, Difin, Warszawa 2009.
 15. Ortmans J., Tax Incentives for Entrepreneurship and Innovation, http://www.entrepreneur- ship.org/en/policy-forum/tax-incentives-for-entrepreneurship-and-innovation. aspx.
 16. Owens J., Ash M., Taxes for innovation, "OECD Observer", May 2010, No 279.
 17. Pismo Ministerstwa Finansów RP nr DD1/016/5/GRZ/2010/BOC-684.
 18. Poutziouris P., Chittenden F., Michaelas N., Oakey R, Taxation and the Performance of Technology-based Small Firms in the U.K., "Small Business Economics" 2000, 14.
 19. Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 20. Przepióra P., Income taxes and their influence on the finance of small and mediumsized enterprises in Poland, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010.
 21. Przepióra P., Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach, dyskusja o  neutralności i kształcie regulacji podatkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
 22. R&D tax incentives: rationale, design, evaluation, OECD, November 2010.
 23. Report on the Review of the National Innovation System, http://www.innovation.gov. au/Inno-vation/Policy/Pages/ReviewoftheNationalInnovationSystem.aspx.
 24. Rogut A., Piasecki B., Główne kierunki polskiej innowacyjności. Podstawowe czynniki warunkujące kreowanie i powstawanie innowacji, Łódź, wrzesień 2010, przygotowano na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, s. 27.
 25. Styczyński R., Szczypiór M., Podatki 2009 r., przegląd zmian PCC , PIT , CIT , VAT na 2009 r. - kompendium, Presshouse, Wrocław 2009.
 26. Wallsten, S., The effect of government-industry R&D programs on private R&D: the case of small business innovation research policy, "Rand Journal of Economics", 1.
 27. www.case.com.pl.
 28. www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl.
 29. www.msp.money.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu