BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych
The Specific Role of Risk Management in the Public Finances
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 211-221, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i marketing - tom 1
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Finanse publiczne, Kontrola, Ocena ryzyka
Risk management, Public finance, Control, Risk assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy roli i sposobu zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego. Ukazano proces zarządzania ryzykiem oraz rolę kontroli zarządczej w odpowiednio szybkim podejmowaniu decyzji, a także poszczególne etapy postępowania przy identyfikacji ryzyka metodą punktowej oceny ryzyka. Polska zgodnie z umową państw UE opracowała i wdrożyła system zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, co świadczy o roli, jaką odgrywa to zarządzanie w korzystnej realizacji założonych celów. Informacje o sposobie zarządzania ryzykiem w każdym państwie UE są udostępniane ze względu na chęć ukazania stabilności i odpowiedniego nadzorowania ryzyka w celu wywiązywania się z postawionych zadań.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the role and risk management in public sector units. It shows the risk management process and the role of management control in a sufficiently fast decisions. Also shown at various stages of risk identification by risk score. Poland agreeably with the agreement to the European Union country has developed and implemented risk management in the public sector, reflecting the role played by the management of the preferred embodiment of the targets. Information on how to manage risk in each EU country are provided only for to demonstrate the stability and proper monitoring of risk in order to fulfill the given tasks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Zarządzanie ryzykiem - informacje ogólne, 2011, www.mf.gov.pl.
  2. Kosikowski C., Sektor finansów publicznych w Polsce, ABC-Wolters Kluwer, Kraków 2006.
  3. Olejniczak A., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - podstawy prawne, standardy i sposób efektywnego przeprowadzenia, Skarbnik i Finanse Publiczne, nr 5, Warszawa 2009.
  4. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, przez Bentley Jennison dla Ministerstwa Finansów, Warszawa 2007, www.mf.gov.pl.
  5. Pomarańczowa Księga, Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje, 2004.
  6. Szemrej M., Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, "Biuletyn Finanse Publiczne" 2007, nr 10.
  7. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
  8. Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wyd. WSB, Poznań 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu