BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zaangażowanie jako determinanta siły relacji w środowisku wirtualnym
Customer Commitment as a Determinant of Relationship Strenght in Wirtual Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 325-332, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Relacje z klientami, Marketing relacji
Virtual enterprise, Relationships with customers, Relationship marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie Internet wchodzi w fazę dojrzałości i staje się naturalnym kanałem komunikacji i działań biznesowych. Z jednej strony jest nieodłącznym elementem funkcjonowania większości firm na świecie, z drugiej miejscem spotkań i interakcji społecznych. Celem artykułu jest analiza literatury na temat zaangażowania (ang. commitment) będącego podstawowym elementem teorii marketingu relacji i odniesienie tej teorii do specyfiki środowiska wirtualnego. Autorka omawia zaangażowanie jako determinantę siły relacji oraz jego wpływ na postrzeganą jakość wartości oferowanych przez technologie internetowe. Omawia także czynniki kształtujące zaangażowanie w środowisku wirtualnym i budujące więzi z klientami.(fragment tekstu)

Today, the Internet is entering a phase of maturity and becomes a natural means of communication and doing business. On the one hand, it is an integral part of the functioning of most companies in the world on the other a place of social interactions. The purpose of this article is the present the "customer commitment", which is an essential construct of relationship marketing theory in relation to a virtual environment. The author discusses the commitment as a determinant of relationship strength and its impact on the perceived quality and value offered by the Internet technologies. She also discusses factors influencing commitment and strength of relationships with customers in virtual environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson E., Weitz B.: The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels, "Journal of Marketing Research" 1992, No. 29.
 2. Broderick A.J., Vachirapornpuk S.: Service quality in Internet banking: the importance of customer role, "Marketing Intelligence & Planning" 2002, No. 20/6.
 3. Brugha C.M.: Trust and Commitment in Relationship Marketing: the Perspective from Decision Science, The IMP Conference University College Dublin, 1999.
 4. Dabholkar F.D.: Consumer evaluations of new technology-based self-service options: an investigation of alternative models of service quality, "International Journal of Research in Marketing" No. 13 (1).
 5. Doney P.M., Cannon J.P.: An Examination of the Nature of Trust in Buyer - Seller Relationships, "Journal of Marketing" 1997, No. 61.
 6. Grzegorczyk M., Mazurek G.: Aktywne wykorzystanie wirtualnych społeczności konsumenckich jako element rozwoju relacji z klientami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, nr 172.
 7. Gundlach G.T., Cadotte E.R.: Exchange Interdependence and Interfirm Interaction: Research in a Simulated Channel Setting, "Journal of Marketing Research" 1994, No. 31.
 8. Harrison-Walker L.J.: The measurement of word-of-mouth communication and an investigation of service quality and customer commitment as potential antecedents, "Journal of Service Research", Vol. 4, No. 1.
 9. Hsieh Y.C., Chiu H.C., Chiang M.Y.: Maintaining a commitment online customer: a study across search experience - credence products, "Journal of Retailing" 2005, Vol. 81, No. 1.
 10. Johnson M.D., Anreassen T.W.: The evolution and future of national customer satisfaction index models, "Journal of Economic Psychology" 2001, Vol. 22, No. 2.
 11. Kerpen D.: Likeable Social Media: How to Delight your Customers, Create an Irresistible Brand, and Be Generally Amazing on Facebook (and Other Social Networks), McGraw-Hill 2011.
 12. Lee J., Allaway A.: Effects ofpersonal control on adoption of self-service technology innovations, "Journal of Services marketing" 16 (6).
 13. Morgan R.M., Hunt S.D.: The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing 1994, No. 58.
 14. Mosavi S.A., Ghaedi M.: A survey on relationships between perceived value and customer advocacy behavior, International Conference on Innovation, Management and Service IPEDR Vol. 14 (2011), IACSIT Press, Singapore.
 15. Olivier L.: Whence consumer loyalty?, "Journal of Marketing Vol. 63, No. 4.
 16. Roos I., A. Gustafsson, B. Edvardsson: The role of customer clubs in recent telecom relationships, "International Journal of Service Industry Management" 2005, Vol. 16, No. 5.
 17. Shamdasani P., Mukherjee A., Malhotra N.: Antecedents and consequences of service quality in consumer evaluation of self-service internet technologies, "The Service Industries Journal" 2008, Vol. 28, No. 1.
 18. Storbacka K., Lehtinen J.R.: Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 19. Storbacka K., Strandvik T., Gronroos Ch: Managing Customer Relationships for Profit: The Dynamics of Relationship Quality, "International Journal of Service Industry Management" 1994, 5(5).
 20. Strauss J., El-Ansary A., Frost R.: E-marketing, Pearson Prentice-Hall, New Jersey, 2006.
 21. Stuart T.E., Hoang H., Hybels R.C.: Interorganizational endorsements and the performance of entrepreneurial ventures, "Administrative Science Quarterly" 1999, 44.
 22. Sweeney J.C., Soutar G.N.: Consumer perceived value: the development of a multiple item scale, "Journal of Retailing" 2001, Vol. 77, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu