BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrodzka Wioletta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza efektywności inwestycji w spółki sektora IT
Analysis of the Effectivness of Investment in it Sector Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 249-257, tab., bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Słowa kluczowe
Informatyka, Inwestycje
Information science, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor informatyczny to najbardziej intelektualny i innowacyjny sektor gospodarki. Jego najważniejszym aktywem nie jest majątek, ale są nim ludzie, doświadczenie i rozwiązania informatyczne, których wartości często nie da się wyrazić w bilansie spółek. Rok 2012 przyniósł firmom informatycznym dużą nadzieję na poprawę wyników oraz kontynuację projektów informatycznych wdrażanych przez największe przedsiębiorstwa przemysłowe działające w Polsce, a także na systematyczne uruchamianie nowych inwestycji, wspartych w dużej części funduszami unijnymi. Jednak negatywne sygnały docierające z gospodarki skłaniają do analizy wpływu kryzysu na poszczególne segmenty polskiego rynku finansowego, w tym rozważanego sektora informatycznego. (fragment tekstu)

The topic of the work is the analysis of the effectiveness of investment in Polish IT sector during the destabilization of financial markets in 2012. We present tools supporting the managing of the investment portfolio and determine the advantages and disadvantages of considered methodology(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce,Wyd. PWN, Warszawa 2001.
  2. Dawidowicz D.: Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu.pl, Warszawa 2008
  3. Lintner, J.: The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, "Review of Economics and Statistica" 1965, Vol. 47, No. 1.
  4. Ostrowska E.: Efektywność funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym -wskażniki Sharpe'a, Treynora i Jensena,
  5. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia -tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 990/2003, Wrocław 2003
  6. Reilly F.K., Brown K.C.: Analiza inwestycji zarządzanie portfelem, cz. I i cz. II, Wyd. PWE, Warszawa 2001.
  7. Sharpe W.F.: Capital assets prices: a theory of market equilibrium under condition of risk, "Journal of Finance" 1964, Vol. 19, No. 3.
  8. Skrodzka W.: Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych, Mater. Wydz. Zarz. UGd. nr 4/5, Gdańsk 2011.
  9. Tarczyński W., Kunasz M.: Rynek kapitałowy, Wyd. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2002
  10. Włodarczyk A.: Ocena dochodu i ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży TSL notowanych na GPW w Warszawie, "Logistyka" 2012, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu