BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarz Włodzimierz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Modelowanie procesu realizacji zamówienia w sieciowym łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych
Modelling of the Cycle of Order Execution in the Network Supply Chain of Smelting Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 511-520, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Realizacja zamówień, Łańcuch dostaw, Hutnictwo
Order processing, Supply chain, Metallurgy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Materiałowy punkt rozdziału łańcucha dostaw wyrobów hutniczych jest przykładem kształtowania relacji sieciowych w obszarze podwykonawstwa zadań odroczonej produkcji. Zidentyfikowane w badanym ogniwie zakłócenia w cyklu realizacji zamówienia potwierdzają tezy prezentowane przez innych autorów mówiące o pozytywnej korelacji pomiędzy wzrostem ilości partnerów w sieci a wzrostem zakłóceń w przepływach materiałowych. Analiza przyczynowo-skutkowa wskazuje na zależności pomiędzy poszczególnymi źródłami zakłóceń, w tym zwłaszcza na zjawisko wzmacniania zakłóceń w wyniku oddziaływania różnych czynników zakłócających. Skutkiem są opóźnienia w procesie realizacji zamówienia, które obniżają wskaźnik terminowości realizacji zamówień. Sieciowe łańcuchy dostaw jako systemy szczególnie złożone podlegają destabilizacji w wyniku zakłóceń. Dynamika systemów zarządzania pozwala symulować zmiany systemu, wskazując drogę dochodzenia do ponownej równowagi. Zastosowanie metodyki łączącej analizę statystyczną zakłóceń w badanym systemie i symulację procesu realizacji zamówienia poprzez zmiany stanów zapasów w celu uzyskania zadowalającego wskaźnika terminowości jest adekwatne do problemów identyfikowanych w sieciowych łańcuchach dostaw.(fragment tekstu)

Turbulent environment and large demand fluctuations induce numerous enterprises to cooperate with other organizations in supply networks. Enterprises try to cooperate in different configurations enabling an increase in value added. Since the basic processes forming the usefulness of form, place and time are production operations and logistic processes, hence cooperation in these two task areas is increasingly essential. Therefore, subcontracting of production and logistic tasks is an essential factor determining the structure of contemporary supply chains which are called network chains. The resistance of network supply chains to disruptions is the same important exploratory area. Moreover, from the perspective of individual chain links forming a network supply chain, an essential issue is the skill of adapting itself to variable conditions of the environment and changes in the structure of the chain itself. In the article a process of the completion of an order in the network supply chain was being modeled. In the modelling disruptions in material flows were included.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 2. Bendkowski J., Kramarz W., Kramarz M.: Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 3. Benson P.: Dlaczego musisz myśleć o zarządzaniu cyklem zamówienia, "Harvard Business Review Polska", luty 2005, nr 24.
 4. Chopra S., Meindl P.: Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation., Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, 2007.
 5. Christpher M., Peck H.: The five principles of supply chain resilience, "Logistics Europe" 2004, Vol. 12, No. 1.
 6. Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2006.
 7. Kramarz W.: Model sterowania przepływami materiałowymi w sieci produkcyjnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 8. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
 9. Mason-Jones R., Naylor B., Towill D., Lean, agile or leagile? Matching your Supply Chain to the marketplace, "International Journal of Production Research" 2000, Vol. 30, No. 17.
 10. Min S., Roath A., Daugherty P., Genchev S., Chen H., Arndt A., Richey R.: Supply Chain Colaboration: What's happening?, "The International Journal of Logistics Management" 2005, Vol. 16, No. 2.
 11. Thomas, D., Tyworth J. E.: Is Pooling Lead-Time Risk by Splitting Orders Simultaneously Worthwhile?, "Journal of Business Logistics", 28, 1.
 12. Wan X., Evers P., Supply chain networks with multiple retailers: a test of the emerging theory on inventories, stockouts and bullwhips, "Journal of Business Logistics" 2011,32 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu