BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczorowska-Spychalska Dominika (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Mobile marketing w procesie decyzyjnym konsumenta
Mobile Marketing in a Consumer Decision-Making Process.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 26, s. 213-227, rys.
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Konsument, Marketing mobilny
Decision proces, Consumer, Mobile marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz ze wzrostem liczby sprzedanych smartfonów wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem ich w działaniach marketingowych. Mobile marketing przestaje być jedynie nowinką czy chwilową modą. To wymóg strategii marketingowej dla tych firm, które chcą budować swoją przewagę rynkową. Kryje on w sobie ogromny potencjał marketingowy, którego eksplozję będzie się bez wątpienia obserwować w najbliższym czasie. Dzięki innowacyjnym narzędziom umożliwia on nie tylko wyeliminowanie barier czasowych czy przestrzennych, ale przede wszystkim dostarczanie wartości dodanej odwołującej się do emocji i nowych doświadczeń klienta. Dzięki temu wciąga go w swoistą podróż z daną firmą/marką, która ma doprowadzić do jego zaangażowania i nawiązania trwałych relacji. Jednak skuteczność działań prowadzonych za pośrednictwem urządzeń mobilnych wymaga znajomości poszczególnych rozwiązań i świadomości ich konsekwencji zarówno po stronie klientów, jak i wykorzystujących je firm/marek.(abstrakt oryginalny)

With the growth of the number of sold smartphones, the interest of their use in marketing operations is also growing. Mobile marketing stops to be only a novelty or a fad. It is a requirement of a marketing strategy for those companies which want to build their market advantage. Mobile marketing has a huge marketing potential which explosion undoubtedly we will be able to observe in the nearest year. Due to innovative tools, it enables not only the elimination of time and space barriers but most of all it provides a value added that appeals to emotions and customer's new experiences. Thanks to that, mobile marketing involves the customer in a kind of a specific travel with a given company or a brand which aim is to lead to a customer's engagement and establish permanent relations. However, the effectiveness of action led through the mobile devices requires the knowledge of specific solutions and awareness of their consequences both from the customers and companies or brands that use the mentioned solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Ryan, C. Jones, Najlepsze kampanie marketingu cyfrowego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 27.
 2. B. Wawryszuk, Mobilne wyzwanie, w: Użyteczność w Internecie, Interaktywnie.com, Wrocław 2011, s. 38.
 3. M. Joel, Sześć pikseli oddalenia, Helion, Gliwice 2010, s. 232.
 4. V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa 2010, s. 218.
 5. E. Ofek, Trendy, które mogą zmienić twój biznes. Nie przegap ich, "Harvard Business Review Polska" 2011, nr 2, s. 53.
 6. G. Zaltman, Jak myślą klienci, Harvard Business Press, Poznań 2008, s. 41.
 7. N. Malec, Czas content marketingu, "Marketing w Praktyce" 2012, nr 3, s. 10.
 8. P. Fisk, Geniusz konsumenta, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 254.
 9. N. Malec, Czas content marketingu..., s. 9.
 10. G. Ramsey, Content marketing is critical for social media success, http://tradesme ninsights.com/2011/02/17/2011-trends-content-marketing-is-critical-for-social-media-success.
 11. C. Shapiro, H. Varian, Potęga informacji, Helion, Gliwice 2007, s. 19.
 12. G. Zaltman, Jak myślą klienci..., s. 53.
 13. A. Juszkis, J. Pospychała, Shopper marketing, "Harvard Business Review Polska" 2011,nr 5, s. 97.
 14. M. Synoradzka, Smartfon - przyjaciel kobiety, "Marketing w Praktyce" 2012, nr 3, s. 16.
 15. PAP 2011, W 2020 roku 35 mln Polaków będzie korzystać z mobilnego Internetu, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10776492, NSN_ w_ 2020_r_35_mln_Polakow_ będzie_korzystac_z_mobilnego_internetu. html.
 16. T. Dworek, Quo vadis mobile?, "Marketing w Praktyce" 2011, nr 11, s. 27.
 17. D. Ryan, C. Jones, Najlepsze kampanie..., s.30.
 18. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 342.
 19. S. Pliszka, Polski rynek internetowy - dostęp do Internetu, w: Raport strategiczny Polska, Europa, Świat 2010, red. A. Wątła, IAB Polska, Warszawa 2011, s. 16-17.
 20. Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi, GUS, Łódź 2012, s. 28.
 21. Warunki życia - dane wojewódzkie 2011. Studenci szkół wyższych według systemów studiów i typów szkół, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_11w_10_23.pdf.
 22. G. Zaltman, Jak myślą klienci..., s. 52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu