BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Klient wewnętrzny w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy
The Internal Customer in the Ohs System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 203-212, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Klient wewnętrzny, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Internal customer, Health and safety at work
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu, poprzez analizę wybranej literatury przedmiotu, starano się zwrócić uwagę na znaczenie klienta wewnętrznego (pracownika) dla sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przyjęto założenie, że na zakres podejmowania działań umożliwiających efektywne rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa pracy pośrednio wpływa wielkość przedsiębiorstwa . Przedstawione rozważania odniesiono do przedsiębiorstw o strukturze zarządzania średniej wielkości.(fragment tekstu)

At work a role and functions realized by the internal customer was showed. It was defined as effective determinant of occupational health and safety (OHS) management system. Recognized, the external customer's needs be dependent from earlier realization the needs and expectations of internal customer. There is a most important element of implementation process the occupational health and safety management system in enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balon U., Maziarczyk A.: Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością, w: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, red. T. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 2. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.
 3. Giemza M.: Klient jako podmiot działania organizacji, w: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, red. T. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 4. Górny A.: Czynnik ludzki w systemowym zarządzaniu jakością, w: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, red. T. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 5. Górny A.: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w nowoczesnym zarządzaniu jakością, w: Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań 2003.
 6. Górny A.: Ergonomics requirements in system management of industrial safety, "Foundation of Control and Management Sciences" 2008, No. 11.
 7. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Look D. : Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
 9. Łucewicz J.: Rola standardów międzynarodowych, w: Zarządzanie przez jakość. Koncepcje metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-Gubała, Wydawnictw Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 10. Reason J.: Managing the riskies of organizational accidents, Ashgate, Aldershot 1998.
 11. Skrzypek A.: Satysfakcja i lojalność klienta w konkurencyjnym otoczeniu, "Problemy Jakości" 2007, nr 7.
 12. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie - moduł wdrożeniowy, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 13. The modern multimedia systems in education of ergonomics, labor protection and work safety, eds. L.M. Pacholski, J.S. Marcinkowski, W.M. Horst, Poznan University ofTechnology, Institute ofManagement Engineering, Poznań 2001.
 14. Zrozumienie kwestii zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ryzykiem psychospołecznym w świetle badań ESENER (wersja PL), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Bilbao 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu