BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
E-usługi jako przedmiot badań ekonomicznych
E-services as the object of economic studies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 77-89, tabl.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Serwicyzacja, Usługi internetowe, Badania naukowe, Społeczeństwo informacyjne, e-usługi
Servitization, Internet services, Scientific research, Information society, e-services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Serwicyzacja życia stała się faktem. Obecnie nie jest kluczowe pytanie: czy mówimy o rozwoju usług w ogóle (rozwoju podaży usług, rozwoju popytu na usługi), ale jakie usługi się rozwijają i o jakim wzroście można mówić. Za-równo rozwój społeczeństwa informacyjnego, jak i gospodarki opartej na wie-dzy stanowi doskonałe zaplecze do rozwoju rynku usług świadczonych drogą elektroniczną (e-usług), a niezbędność występowania e-usług na rynku wywoła-ła duże zainteresowanie tą problematyką wśród ekonomistów (fragment tekstu)

The Internet has become daily in business enterprises, public administrations, in-stitutions and households. The development of information society and knowledge economy is the base for development of the electronic services (e-services). This paper presents selected issues on e-services, including their characteristics and GUS data about using e-services for consumers and companies in Poland in recent years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, DzU, 2002, nr 144, poz. 1204.
  2. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), art. 17.
  3. www.parp.gov.pl .
  4. A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 44.
  5. Art. 2, pkt 26 Ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535.
  6. A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Ofi-cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
  7. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  8. T. Szopiński, E-konsument na rynku usług, CeDeWu, Warszawa 2012.
  9. M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Onepress, Gliwi-ce 2011, s. 116-130.
  10. Społeczeństwo informa-cyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011, GUS, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu