BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta-Olearnik Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Badanie zachowań firm oferujących usługi na rynku zagranicznym
Behaviour of service enterprises at foreign markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 105-118, rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Rynek globalny, Zachowania rynkowe, Usługi
Global market, Market behaviour, Services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znane teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw z góry zakładają, że przedsiębiorstwo to organizacja produkująca dobra materialne. Próby opraco-wania teoretycznych reguł wchodzenia przedsiębiorstw świadczących usługi na obce rynki nie zakończyły się dotąd przyjęciem powszechnie uznawanej kon-cepcji. Niemniej jednak literatura polska i zagraniczna dotycząca zarządzania i marketingu usług dostarcza usystematyzowanej wiedzy o modelach, moty-wach i sposobach umiędzynarodowienia działalności usługowej, które mogą być przydatne w prowadzeniu badań nad umiędzynarodowieniem przedsię-biorstw usługowych. W artykule odwołano się do niektórych elementów tej wiedzy i przedstawiono wyniki badań bezpośrednich menedżerów dolnoślą-skich firm usługowych, które zrealizowano na przełomie lat 2011-2012. Głów-nym celem tych badań była identyfikacja rynkowych zachowań podmiotów usługowych w procesie umiędzynarodowienia ich działalności (fragment tekstu)

This paper appeals to the behavioral part of research on processes of the interna-tionalization of service enterprises. It presents the results of research, which are focused on the meaning of various external and internal factors affect on international strategies of service firms and achieved economic effects(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ch. Grönroos, International Strategies for Service, "Journal of Service Marketing" 1999, nr 4-5.
  2. S. Vandermerwe, M. Chadwick, The international of Services, "The Service Industries Journal" 1989, s. 84.
  3. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 35.
  4. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczą-ca usług na rynku wewnętrznym, w: Świadczenie usług w Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2010.
  5. IBM CMO Study 2011. Insights from the Global Chief Marketing Officer Study, IBM UK Ltd., Dublin 2011, s. 72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu