BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowska Beata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Kapitał ludzki w ujęciu Alfreda Marshalla
Alfred Marshall's Theory of Human Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 243-252, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Ekonomia
Human capital, Economics
Uwagi
summ.
Marshall Alfred
Abstrakt
Alfred Marshall (1842-1924) to wybitny teoretyk ekonomii, założyciel szkoły w Cambridge i ojciec ekonomii neoklasycznej, będącej fundamentem współczesnej ekonomii ortodoksyjnej. W artykule analizie poddane zostanie podejście Marshalla do kwestii kapitału ludzkiego (wskazanie argumentów przemawiających za pozytywnym wkładem w formowanie się tej koncepcji). Koncepcja kapitału ludzkiego ma bogatą historię w myśli ekonomicznej. Współcześnie można by powiedzieć za M. Blaugiem, że "program badawczy teorii kapitału ludzkiego wskazuje zdumiewającą płodność, mnożąc nowe cele ekstrapolacji we wszystkich chyba dziedzinach ekonomii". (fragment tekstu)

Alfred Marshall (1842-1924) was an outstanding theoretician of economics, and the founder of the Cambridge School of Economics. He has often been presented as the "father" of neoclassical economics. The aim of this paper is to analyze the role of Alfred Marshall in the creation of human capital. The concept has gained wide acceptance in economics. Economists have used human capital to explain an impressive range of phenomena for exemple: economic growth, investment in education, the value of education, labour market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S.: Human Capital, Columbia University Press, New York 1964.
 2. Belussi F., Caldari K.: At the origin of the Industrial District: Alfred Marshall and the Cambridge School, "Marshall and Marshallians on Industrial Economics". Mercury Tower", Hitotsubashi University, Tokyo 2008.
 3. Blandy R.: Marshall on Human Capital, A Note, "Journal of Political Economy" 1968, No. 6.
 4. Blaug M.: Empirical Status of Human Capital Theory. A Slightly Jaundiced Survey, "Journal of Economic Literature" 1976, No. 3.
 5. Bosman R.S., Smith, Mill, and Marshall on Human Capital Formation, "History of Political Economy" 1990, No. 2.
 6. Dzionek-Kozłowska J.: System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, PWN, Warszawa 2007.
 7. Domański R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993. Eijaz Ahmad R.: Significance of Human Capital for Economic Growth, "British Journal of Humanities and Social Sciences" 2012, No. 2.
 8. Graniewska D.: Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, PBZ Warszawa 1999.
 9. Jarecki W.: Prekursorzy myśli ekonomicznej w kwestii kształcenia i kwalifikacji, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2007.
 10. Kasprzyk B., Wojnar J.: Wykształcenie jako czynnik determinujący poziom dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 19, Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 11. Kiker B.F.: The Historical Roots of the Concept of Human Capital, "Journal of Political Economy" 1966, No. 5.
 12. Kunasz M.: Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: Unifikacja gospodarek europejskich, szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wyd. NWZ UW, Warszawa 2004.
 13. Leszczyński M.: Kapitał ludzki a rynek pracy, w: Rynek pracy teoria i realia, red. A. Dybała, Kielce 2010.
 14. Makuch M.: Kapitał ludzki -próba definicji, w: Kapitał ludzki i społeczny, wybrane problemy teorii i praktyki, red. D. Moroń, Wyd. UW, Wrocław 2009.
 15. Marshall A.: Zasady ekonomiki, t. 1 i 2, M. Arcta, Warszawa 1925, 1928. Marshall A., Paley-Marshall M.: The economic of industry, Macmillan and co., London 1879.
 16. Marshall A.: Money, credit and commerce, Macmillan & co., London 1923.
 17. Schulz W.: Investment in human capital, "American Economic Review" 1961, No. 1.
 18. Spychalski G.B.: Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2001.
 19. Zagóra-Jonszta U.: Wykłady z historii myśli ekonomicznej, cz. 1, Katowice 2001.
 20. Wronkowska G., Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu