BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutera Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Machura Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Istota i znaczenie społecznościowej komunikacji marketingowej w warunkach gospodarki elektronicznej
The Nature and Importance of Social Marketing Communications in an Digital Economy Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 351-362, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Konsument, Relacje z klientami, Marketing internetowy
Enterprises, Consumer, Relationships with customers, e-marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie istoty i znaczenia społecznościowej komunikacji marketingowej w warunkach gospodarki elektronicznej. Jednym z obszarów, które pozwalają na kształtowanie świadomości konsumentów, jest właśnie środowisko społeczności internetowej. Pierwszą część artykułu stanowić będzie rozważanie na temat procesu ewolucji nowoczesnych modeli marketingowych. Na tym tle ukazany zostanie potencjał środowiska społeczności internetowych w obszarze komunikacji marketingowej. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiona zostanie koncepcja prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem społecznościowej komunikacji marketingowej.(fragment tekstu)

This article aims to show the nature and significance of the social marketing communication in a digital economy environment. One of the fields that allows for the development of consumer awareness is the environment of online communities. First part of the article will provide a view on the evolution of modern marketing models. On this background the potential of online communities in the area of marketing communications will be discussed. The analysis will conclude with the concept of social marketing communication with extensive use of social networking.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchard O.: SocialMedia ROI, Pearson Education, Indianapolis 2011.
 2. Czarnecki A.: Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warszawa 2003.
 3. Evans D.: Social Media Marketing. An Hour a Day, Wiley Publishing Inc., Indianapolis 2008.
 4. Jaokar A., Jacobs B., Moore A., Ahvenainen J.: Social Media Marketing, Futuretext Ltd., Mayfair 2009.
 5. Kollock P.: The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyberspace, w: Communities in Cyberspace, eds M. Smith, P. Kollock, Routledge, London 1999.
 6. Kotler P.: Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 7. Kutera R., Łysik Ł.: Mobilne społeczności w procesach komunikacji marketingowej, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pankowska, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2011.
 8. Loveday L., Niehaus S.: E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion, Gliwice 2009.
 9. Markus U.: Characterizing the virtual community. SAP Design Guild 2002, http://www.sapdesignguild.org/editions/edition5/communities.asp
 10. Mazurek G.: Błogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 11. Ostrom E.: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, New York 1990.
 12. Porter C.E.: A typology of virtual communities: a multi-disciplinary foundation for future research, "Journal of Computer-Mediated Communication" 2004, 10 (1), http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue1/porter.html
 13. Preece J.: Online communities: designing usability, supporting sociability, John Wiley & Sons, Chichester, England 2000.
 14. Qualman E.: Socialnomics, John Wiley & Sons, New Jersey 2011.
 15. Ridings C. M.: Defining ''Virtual Community", w: Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies, ed. Subhasish Dasgupta, IGI-Global, New York 2006.
 16. Ridings C.M., Gefen D., Arinze B.: Some antecedents and effects of trust in virtual communities, "Journal of Strategic Information Systems", November 2002.
 17. Scott D. M.: The New Rules of Marketing and PR, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2007.
 18. Siejak M.: Inbound Marketing: marketingowa wydmuszka?, http://gadzinowski.pl/inbound-marketing-marketingowa-wydmuszka-czy- sensowne-spojrzenie-na-obecnosc-marki-w-sieci/
 19. Sterne J.: Social Media Metrics, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2010.
 20. Tkaczyk J.: Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji, w: Innowacje w marketingu, red. J. Pietrzak, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
 21. Tułecki M.: Marketing w sieci - podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2011.
 22. Wilson S.M., Peterson L.C.: The Anthropology Of Online Communities, "Annual Review of Anthropology", październik 2012, Vol. 31.
 23. Zajączkowski M.: Produkt i cena w marketingu społecznym, Lega, Szczecin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu