BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bsoul Magdalena (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Nowoczesne trendy zarządzania personelem na przykładzie działań z zakresu CSR
Modern Trends in Human Resources Management Based on the Case From the Field of Corporate Social Responsibility.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 26, s. 301-310
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Wizerunek przedsiębiorstwa
Personnel management, Company image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest współcześnie jedną z podstawowych działalności organizacji w Polsce. Podejmowane przez nie konkretne działania powinny być odpowiednio zaplanowane, a strategie, misje i wartości mają pozytywnie wpływać nie tylko na wzrost zaufania pracowników, ale także na pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz. Realizacja projektów CSR poza tym, że pozytywnie wpływa na organizację poprzez kształtowanie jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz, pozwala również na realizowanie ważnych społecznie projektów przy wykorzystaniu potencjału pracowniczego, jakim jest na przykład wolontariat pracowniczy. Bez wątpienia jest to jedno z narzędzi motywacji pozafinansowej i podnoszenia godnościowego aspektu pracy. Ten nowy trend zdobywa coraz większą popularność - zwłaszcza że rok 2011 był ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.(abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility (CSR) is today one of the main activities of the organization in Poland. Actions undertaken by them should be properly planned and strategies, missions and values have a positive impact not only the trust of employees but also to the positive image of the company externally. The implementation of CSR projects, besides being a positive influence on the organization by shaping a positive image externally, also allows the implementation of socially important projects with the potential of staff, such as, for example, volunteering. Undoubtedly CSR is one of non-financial motivational factors and boosts work dignity. This new trend is going to be more and more popular, especially that 2011 was announced as International Year of Volunteering(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Majchrzak, Znaczenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wizerunku firmy, w: Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie, red.A. Pabian, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 55.
  2. E. Gorczycka, A. Słocińska, Społeczna funkcja organizacji jako element nowoczesnego zarządzania, w: Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie,red. L. Sobolak, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, s. 166-173.
  3. P. Żołądkowski, Nieodwracalny trend, " Personel i Zarządzanie" 2011, nr 4, s. 30.
  4. M. Grzybek, Lider(ka) CSR, "Personel i Zarządzanie" 2011, nr 2, s. 18-19.
  5. A. Cyran-Mądzik, Wolontariat w Wielkiej Brytanii, w: Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. B. Matyjas, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2009, s. 31-32.
  6. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU nr 96, poz. 873.
  7. S. Gawroński, Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Więź, Warszawa 1999, s. 25-27.
  8. K. Klimek-Michno, Więcej dajesz, więcej masz, "Personel i Zarządzanie", 2012, nr 1, s. 62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu