BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Grzegorz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Marzec Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Rola zaufania opartego na kompetencjach w zaangażowaniu klientów w proces świadczenia usług
The role of competence-based trust in the involvement of customers in the provision of services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 137-149
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Zaufanie, Klient, Usługi
Trust, Customer, Services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule postawiono tezę, że zaufanie oparte na kompetencjach nabiera szczególnego znaczenia, obok innych typów zaufania, w zaangażowaniu klientów we współtworzenie wartości w procesie świadczenia usług. Przy tym kluczową cechą w odniesieniu do usług i współtworzenia wartości wspólnie z klientami jest wzajemność tego zaufania. O ile konieczność zaufania klientów wobec usługodawcy nie budzi wątpliwości, o tyle konieczność posiadania określonych kompetencji przez klientów, a w konsekwencji zaufania usługodawcy względem tych kompetencji, wymaga głębszej analizy. W artykule na gruncie teorii współtworzenia wartości wspólnie z klientami odniesionej do marketingu 138 Grzegorz Baran, Małgorzata Marzec usług poddano analizie dwa różne typy zaangażowania klientów w świadczenie usług, zilustrowane przez projekt NIKEiD oraz serwis IdeaStorm.com firmy Dell. (fragment tekstu)

This article attempts to prove that competence-based trust is an important factor in the involvement of customers in the provision of services. An important part of the article is to define the essence of competence-based trust and emphasize the importance of value co-creation with customers in the provision of services. Two different cases of customer involvement in the provision of services were analyzed on the basis of the theory of value co-creation. Thus, the thesis has been proved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-Opting Customer Competence, "Harvard Business Review", styczeń 2000, s. 79-87.
 2. F. Kleemann , G. Voss, K. Rieder., Un(der)paid innovators: The commercial utilization of consumer work through crowdsourcing, "Science, Technology & Innovation Studies" 2008, vol. 4, nr 1, s. 5-26.
 3. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005, s. 14.
 4. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The Co-Creation Connection, "Strategy and Business" 2002, 9 kwietnia, s. 6-7.
 5. Ph. Kotler., F. Trias de Bes, Marketing lateralny, PWE ,Warszawa 2004, s. 15-16.
 6. K. Rogoziński, Zarys "pozytywnej" teorii usług (z jej odniesieniem do organizacji usługowej), w: Zarządzanie organizacjami usługowymi, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 7. www.uslugi.ue.poznan.pl/file/129_37579475.doc, s. 22.
 8. K. Rogoziński, Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 9. C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 10. R. Hardin, Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 25.
 11. W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 22.
 12. A. Sankowska, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011, s. 42.
 13. S.M. Covey, R. Merrill, Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces w biznesie, Rebis, Poznań 2009.
 14. K. Królak-Wyszyńska, Pomocna dłoń zaufania, http://kadry.nf.pl, 10.04.2012.
 15. W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, www.e-mentor.edu.pl, 10.04.2012
 16. Dobiegała-Korona, Zaufanie klienta, "Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2.
 17. G. Prawelska-Skrzypek, G. Baran, Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawodowego w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów, MCDN, Kraków 2010, s. 21.
 18. A. Sajkiewicz, Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa 2002, s. 90.
 19. T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami w UE, w: Standardy europejskie w zarzą-dzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 20. http://nikeid.nike.com, 17.04.2012.
 21. B. Brzoskowski, Crowdsourcing, www.brzoskowski.pl, 17.04.2012.
 22. http://www.ideastorm.com, 17.04.2012.
 23. K. Rieder, G. Voss, The Working Customer - an Emerging New Type of Consumer, "Psychology of Everyday Activity" 2010, vol. 3, nr 2, s. 2-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu