BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celarek Krystyna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Informatyzacja postępowania administracyjnego - nowa jakość "usług" administracji publicznej
Computerisation of administrative proceedings - a new quality for public administration "services"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 11-21
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Informatyzacja, Usługi, Administracja publiczna, Postępowanie administracyjne
Informatization, Services, Public administration, Administrative proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowy paradygmat zarządzania usługami w administracji publicznej opiera się na wykorzystaniu komercyjnych modeli działań. Budowę nowych relacji pomiędzy obywatelami i administracją umożliwiają: wprowadzane faktycznie, politycznie i ekonomicznie rozwiązania techniczne, regulacje prawne, przemiany mentalne oraz rozwiązania organizacyjne. Administracja publiczna powinna być: odmiejscowiona, otwarta, dostępna, przejrzysta, jawna, efektywna, sprawna, szybka, zintegrowana, kompatybilna, aktywna, użyteczna i przyjazna - na tych cechach zasadza się jej nowa jakość (fragment tekstu)

The public expects the government to increase administrative efficiency, to change methods and forms of administration, and to provide a better quality service. It must be understood that the use of IT in administrative proceedings realises the principle of rapid proceedings, as set out in the Administrative Procedure Code, according to which public authorities must act on a case carefully and quickly, using the simplest possible means leading to its closure. There is no doubt that the use of IT solutions in general administrative proceedings should ensure that these proceedings are faster and cheaper. The introduction of technological progress brings positive results for both the citizen and the administration; information technology facilitates, streamlines and accelerates administration (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Janowski, Administracja elektroniczna, Warszawa 2009, s. 16-17.
 2. E. Knosala, A. Matan, L. Zacharko, Zarys nauki administracji, Katowice 1996, s. 27.
 3. M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 82.
 4. Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj, Warszawa 2009, s. 118-120.
 5. www.samorzad.infor.pl.
 6. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Warszawa 1997, s. 55.
 7. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania admini-stracyjnego, opublikowany LEX/el.2012 (LEX dla samorządu terytorialnego).
 8. G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz, Zakamycze 2005, s. 610-611.
 9. D. Szostek, Doręczanie i odbieranie pism w postaci elektronicznej na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego, w: e-Administracja prawne zagadnienia informatyzacji administracji, red. D. Szostek, Wrocław 2009, s. 59.
 10. G. Sibiga, Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego - informatyzacji postępowania administracyjnego ciąg dalszy, "Czas Informacji" 2010, nr 1, s. 17-18.
 11. J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2007, s. 206.
 12. A. Pawłowska, Zasoby informacyjne administracji publicznej w Polsce - problemy za-rządzania, Lublin 2002, s. 23.
 13. E. Knosala, Zarys nauki administracji, Zakamycze 2005, s. 69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu