BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strychalska-Rudzewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kultura organizacyjna a innowacyjność przedsiębiorstwa. Diagnoza kultury na przykładzie dwóch organizacji
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 90, s. 109-126, bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Innowacyjność przedsiębiorstw
Organisational culture, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przybliżenie znaczenia kultury organizacyjnej jako czynnika wpływającego na innowacyjność przedsiębiorstw oraz próba zdiagnozowania kultury organizacyjnej na przykładzie dwóch organizacji.(fragment tekstu)

Identification and understanding of organizational culture in the context of innovation management can facilitate the innovation process. The aim of the article was to present the importance of organizational culture as a factor influencing innovativeness and attempt to diagnose organizational culture on the example of two organizations. The results of the study showed that organizational culture differ significantly in the analyzed organizations. In the organization A is very formalized, stable hierarchy culture. In the organization B dominates less formalized market culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed P.K., Culture and climate for innovation, "European Journal of Innovation Management" 1998, Vol. 1, No. 1.
 2. Alias-Manzano J., Kuster I., Vila N., Market orientation and innovation: an interrelationship analysis, "European Journal of Innovation Management" 2005, Vol. 8, No. 4.
 3. Arad S., Hanson A.A., Schneider R., A framework for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation, "The Journal of Creative Behavior" 1997, Vo. 31, No. 1.
 4. Armstrong M., A Handbook of Personnel Management Practice, 5th ed., Kogan Page, London 1995, w: Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, E.C. Martins, F. Terblanche, "European Journal of Innovation Management" 2003, Vol. 6, No. 1.
 5. Brookes Dobni C., Measuring innovation culture in organizations. The development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis, "European Journal of Innovation Management" 2008, Vol. 11, No. 4.
 6. Buckler S.A., The spiritual nature of innovation, "Research-Technology Management" 1997.
 7. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 9. Fryzeł B., Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 10. Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Dom Organizatora, Toruń 2007.
 11. Grudzewski M., Hejduk I., Sposoby i techniki zarządzania procesem innowacyjnym, II Konferencja "Project Management: Perspektywy i doświadczenia", Sopot 2000.
 12. Heidtman A., Wolwarth A., Współdziałanie zamiast rywalizacji, "Harvard Business Review Polska" 2012, www. hbrp.pl.
 13. Handy Ch., Understanding the organizations, Clays Ltd Lintron, Times 1993, w: Zmiana kulturowa w organizacji, Wyzwanie dla współczesnego menedżera, M. Czerska, Difin, Warszawa 2003.
 14. Hult G.T.M., Hurley R.F., Knight G.A., Innovativeness: its antecedents and impact on business performance, "Industrial Marketing Management" 2004, Vol. 33, No. 5.
 15. Hurley R.F., Hult G.T.M., Innovation, market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination, "Journal of Marketing" 1998, Vol. 62, July.
 16. Kamiński R., Spójność kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2002.
 17. Martins E.C., Terblanche F., Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, "European Journal of Innovation Management" 2003, Vol. 6, No. 1.
 18. O'Cass A., Ngo L.V., Market orientation versus innovation culture: two router to superior brand performance, "European Journal of Marketing" 2007, Vol. 41, No. 7/8.
 19. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu