BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białowąs Sylwester (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Buttler Dominik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Klimanek Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szwarc Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Monitorowanie losów absolwentów : zarys metodologii i metodyki badania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Investigation of labour market performance of university graduates : outline of research methods and methodology at Poznan University of Economics
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 115-130, bibliogr. poz. 14
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych
Higher education, University graduate employment
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstrakt
W artykule przedstawiono przegląd polskich i zagranicznych doświadczeń z badań losów absolwentów. Zaprezentowano również charakterystykę okresu przejściowego między edukacją a pracą, w którym znajdują się absolwenci wkraczający na rynek pracy. Zdaniem autorów, specyfika aktywności ekonomicznej w tym okresie powinna zostać uwzględniona przy projektowaniu systemów monitorowania losów absolwentów. Na tym tle zaprezentowano zarys metodyki i metodologii monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the literature review on the research methods and methodology for investigating the labour market performance of graduates. It also outlines the characteristics of so called school-to-work transition process which concerns most of the graduates entering the labour market. The particularity of the economic activity in this period should be taken into account in designing systems investigating the labour market performance of graduates. Based on this the paper outlines the way such a survey is organised at the Poznan University of Economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Education at a Glance 2010. OECD indicators, http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9610071e.pdf
 2. Breen R., Explaining Cross-national Variation in Youth Unemployment: Market and Institutional Factors, "European Sociological Review" 2005, vol. 21, nr 2, s. 125-134.
 3. Domańska M., Badanie losów zawodowych absolwentów w Wielkiej Brytanii, w: Analiza losów zawodowych absolwentów. Narzędzia i metody w krajach UE i Polsce, red. J. Żyra, http://www.kariery.pk.edu.pl/1kroki/, dostęp 29.09.2012).
 4. Domańska M., Żyra J., Projekt REFLEX - badania losów absolwentów na skalę europejską, w: Analiza losów zawodowych absolwentów. Narzędzia i metody w krajach UE i Polsce, red. J. Żyra, http://www.kariery.pk.edu.pl/1kroki/, dostęp 29.09.2012.
 5. "Monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych - rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich", Ekspertyza współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/Ekspertyzy/20110222_EKSPERTYZA_Sedlak___Sedlak.pdf.
 6. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Badań Edukacyjnych, 2012. http://eduentuzjasci.pl/pl/badania/110-badanie/205-monitorowanie-losow-absolwentow-uczelni-wyzszych.html?showall=&start=3.
 7. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów. Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2011, dostęp 29.09.2012. http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local Assets/Documents/Raporty, badania, rankingi/pl_PierwszeKrokiNaRynkuPracy2011.pdf
 8. Raport z badań II edycji projektu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, dostęp 29.09.2012. http://www.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/wp-content/uploads/2012/02/Raport_UPP_2011.pdf.
 9. Ryan P., The School-to-Work Transition: A Cross-National Perspective, "Journal of Economic Literature" 2001, vol. 39.
 10. Scherer S., Patterns of Labour Market Entry - Long Wait or Career Instability? An Empirical Comparison of Italy, Great Britain and West Germany, "European Sociological Review" 2005, vol. 21, nr 5.
 11. Schupp J., Buechtemann C., Soloff D., Roads to Work: School-to-Work Transition Patterns in Germany and the United States, "Industrial Relations Journal" 1993, vol. 24, nr 2.
 12. Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, 2010, dostęp 29.09.2012 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_wejscie_ludzi_mlodych_na_ryn_prac_2009.pdf.
 13. Wolbers M., Patterns of Labour Market Entry: A Comparative Perspective on School-to-Work Transitions in 11 European Countries, "Acta Sociologica" 2007, vol. 50, nr 3.
 14. Żyra J., Pierwsze kroki na rynku pracy. Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Krakowskiej, narzędzia badawcze, metodologia i wyniki badania pilotażowego rocznika 2005/06, Wydawnictwo PK, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6274
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu