BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gancarczyk Marta (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Mechanizmy i metody konkurowania firm technologicznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 90, s. 147-164, bibliogr. 22 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo technologiczne, Konkurencyjność
Technology-based firms, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów i metod konkurowania firm technologicznych w obszarze komercjalizacji technologii na podstawie dwóch koncepcji: strategii zamknięcia (lock-in) i efektów zewnętrznych sieci (network externalities). W kolejnych częściach opracowania przedstawiono znaczenie firm technologicznych na tle sektorów technologicznie zaawansowanych, mechanizmy konkurowania firm technologicznych w ujęciu sieciowym (strategia zamknięcia i efekty zewnętrzne sieci), a następnie metody konkurowania wynikające z przedstawionych podstaw teoretycznych. (fragment tekstu)

The aim of the article was to discuss the mechanisms and methods of competing by technology based companies in the area of commercializing their solutions, from the perspectives of lock-in strategy and network externalities. The methods of competing derived from the theoretical concepts include forming networks of users (providers of complementary products and services, suppliers and buyers in the value chain and final customers) to make a solution widespread and dominant, and finally to establish a proprietary standard. The methods presented propose both the activities directed at forming strategic, coordinated networks (licensing, joint R+D activities) and the activities to stimulate a spontaneous network development (market signaling to influence the choices of potential users).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. David P.A., Clio and the economics of QWERTY , "American Economic Review" 1985, No. 2 (75).
 2. David P.A., Path dependence, its critics and the quest for "Historical Economics", w: Market failure or success: the new debate, eds. T. Cowen, E. Crampton, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2002.
 3. Gancarczyk M., Efekty zewnętrzne sieci, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 10.
 4. Gancarczyk M., Model schyłku i odrodzenia klastrów, "Gospodarka Narodowa" 2010.
 5. Godin B., The obsession of competitiveness and its impact on statistics: the construction of high technology indicators, "Research Policy" 2004, No. 8 (33).
 6. Gomes L., The Beta-VHS battle offers some insights into coming DVD war, "Wall Street Journal" 2006, 25.01.
 7. Granstrand O., Towards a theory of the technology-based firm, "Research Policy" 1998, No. 6 (27).
 8. Grinstein A., Goldman A., Characterizing the technology firm: an exploratory study, "Research Policy" 2006, (35).
 9. Hatzichronoglou T., Revision of high-technology sector and product classification, STI Working Papers 1997, No. 2, OECD, Paris.
 10. Hax A.C., Wilde II D.L., The delta model: management for a changing world, "Sloan Management Review" 1999, No. 2 (40).
 11. High-tech SMEs in Europe, "Observatory of European SMEs" 2002, No. 6, European Commission, Brussels.
 12. Kash D.E., Rycoft R.W., Patterns of innovating complex technologies: a framework for adaptive network strategies, "Research Policy" 2000, (29).
 13. Katz M.L., Shapiro C., Systems competition and network effects, "Journal of Economic Perspectives" 1994, No. 3 (8).
 14. Katz M.L., Shapiro C., Network externalities, competition and compatibility, ,,American Economic Review" 1985, No. 3 (75).
 15. Lee J., Lee H., Exploration and exploitation in the presence of network externalities, ,,Management Science" 2003, No. 4 (49).
 16. Medcof J., Identifying 'super technology' industries, "Research-Technology Management" 1999, No. 4 (42).
 17. Page W.H., Lopatka J.E., Network externalities, w: Encyclopedia of Law and Economics 1997.
 18. Ratajczak-Mrozek M., Istota podejścia sieciowego, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 4.
 19. Ratajczak-Mrozek M., Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), "Przegląd Organizacji" 2011, nr 2.
 20. Stawasz E., Firma technologiczna, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 21. Thomas D., Rivals up to the stakes in battle to be the viewer's choice disc standards: Blue-ray vs. HD-DVD, "Financial Times" 2006, 8.04.
 22. Wziątek-Kubiak A., Zróżnicowanie wzorców działalności innowacyjnej przedsiębiorstw o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, Studia Ekonomiczne nr 2 (LXV), 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu