BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrałojć Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Badanie stopnia dopasowania kompetencji studentów do potrzeb pracodawców : problemy operacjonalizacji i pomiaru
Investigating extent of students' competences adjustment to employer's expectations : measurement and operationalisation problems
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 131-148, rys., tab., bibliogr. poz. 23
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Studenci, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Pracodawcy, Luka kompetencyjna, Szkolnictwo wyższe, Rynek pracy
Students, University graduate employment, Employers, Competence gap, Higher education, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W sytuacji wdrażania reformy szkolnictwa wyższego w Polsce oraz Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) znaczenia nabiera proces doskonalenia kompetencji studentów. To, jakie kompetencje studenci rozwijają w procesie kształcenia zależy od wielu czynników, m.in.: wymagań rynku pracy, etosu kształcenia, polityki państwa w tym zakresie, strategii uczelni, przekonań i kompetencji osób prowadzących zajęcia, motywacji samych studentów. Czy nabywanie i doskonalenie kompetencji studentów jest dostosowane do potrzeb rynku pracy? Jeśli tak, to w jakim stopniu? W artykule zaprezentowano niektóre dylematy metodyczne, na które napotykają badacze podejmujący próbę odpowiedzi na powyższe pytania. Wskazano w nim podstawowe problemy operacjonalizacji i pomiaru kompetencji oraz luki kompetencyjnej. Zaprezentowano również metodykę badania stopnia dopasowania kompetencji studentów do potrzeb przyszłych pracodawców prowadzonego w ramach projektu Kadry dla Gospodarki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)

Taking into account the reform of university education in Poland increasingly important is the process of developing students' skills. This development depends on many factors such as: labour market demand, the ideology of education, the government policy, the strategy of certain university, skills and competences of university teachers, and the motivation of students. Do students' skills stick to employees' expectations? If yes, till what extent? The article presents few methodical dilemmas which face the researchers, who want to answer these questions and shows the example of research carried out at the Poznan University of Economics in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, Warszawa 2010.
 2. Barańska D., Wybrane aspekty doboru pracowników na stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 1.
 3. Czop-Śliwińska G., Kandydat idealny, czyli oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół technicznych, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, http://www.ck.agh.edu.pl/inne/kandydat_idealny.doc [data dostępu 26.06.2012].
 4. Dragosz A., Szęfel D. M., Oczekiwania pracodawców i studentów w zakresie rozwijania przez uczelnie zdolności przydatnych w karierze zawodowe, w: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej, red. A. Kozubska, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2006.
 5. Filipowicz G., Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 6. Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo: odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Jacek Santorski - Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa 2002.
 7. Jackson D., Chapman E., Non-technical skill gaps in Australia business graduates, "Education +Training" 2012, vol. 54, no 2.
 8. Kavanagh M. H., Drennan L., What skills and attributes does an accounting graduate need? Evidence from student perceptions and employeer expectation, "Accounting and Finance" 2008, no. 48.
 9. Knight P.T., Yorke M., Assessment, learning and employability, Open University Press 2003.
 10. Lourat P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext.
 11. Michoń P., Ławrynowicz M., Trzy światy. Badanie rynku pracy w Wielkopolsce, Edustacja.pl Sp z o. o., Poznań 2009.
 12. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 13. Orczyk J., Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4.
 14. Pickford R., Brown S., Assessing skills and practice, Routledge, New York 2006.
 15. Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K., Przywara B., Bienia M., Raport "Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej", wydanie IV, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów styczeń 2005.
 16. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 17. Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2010 roku, Powiatowy Urząd Pracy, Poznań 2011.
 18. Sajkiewicz A., Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008.
 19. Thierry D., Sauret Ch., Monod N., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.
 20. Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wprowadzenie do projektu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2008.
 21. Ulinski M., O'Callaghan S., A comparision of MBA students' and employers' perceptions of the value of oral communication skill for employment, "Journal of Education for Business" 2002, March/April.
 22. Ustrzycki A., Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007.
 23. Wielkopolski rynek pracy w świetle opinii lokalnych pracodawców, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, luty 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6275
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu