BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serwin Bożena (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Tytuł
Zmiany w katalogu źródeł prawa RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Alterations in a Catalogue of the RP Sources of Law after Accession of Poland to the European Union
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2012, nr 3(28), s. 112-137, przypisy
Słowa kluczowe
Źródła prawa, Regulacje prawne
Sources of law, Legal regulations
Abstrakt
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. wprowadza rewolucyjne zmiany w stosunku do obowiązującego porządku prawnego, w porównaniu z istniejącym do tej pory prawem powielaczowym. Akt ten jest pierwszą w naszych dziejach Konstytucją, w której w osobnym rozdziale podjęto próbę unormowania źródeł prawa w sposób uporządkowany i kompletny . Systematyka źródeł prawa została ujęta w art 87 ustawy zasadniczej . Celem artykułu jest ukazanie zmian w katalogu źródeł prawa RP i jego hierarchii, jakie zostały spowodowane przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The purpose of the article was presenting alterations in a catalogue of RP sources of law and their hierarchy, caused by accession of Poland to the European Union. Features of the system of RP sources of law were indicated and their meaning was supplemented. It was noticed that an influence on modifi-cation of the system of the RP sources of law possess acts of the union law and principles of the commonwealth law. The principle of priority of the commonwealth law has the most important meaning among them. A situation of collision of the community law with the national law was subject to analysis, invoking a decision of the Constitutional Tribunal of 11 May 2005. Two projects of amendments to the RP Constitution of 9 November 2009 and 12 of November 2010 were also referred to. A way was proposed according to which one should conduct in order to avoid in the future collisions of the acts of the Union law and the Constitutions of the member states. It was as well suggested to consider a supplementation of art. 87 of the RP Constitution, in order to unify this catalogue with the constitu-tional provisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Działocha (red.), Podstawowe problemy stosowania Konstyrucji RP, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2006.
 2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Liber, Warszawa 2008.
 3. A. Poczatenko, M. Wystrychowski, Prawo konstytucyjne, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004.
 4. B. Banaszak, Pojęcie źródeł prawa, [w:] Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
 5. M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005.
 6. K. Cholawo-Sosnowska, K. Karbowska, A. Wnukowska, Unia Europejska Słownik Terminów i pojęć, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2004.
 7. J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2008.
 8. A. Kuś (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lisbony, Lublin 2010.
 9. E. Skrzydło-Tefelska, D. Kierdowska, Źródła prawa Wspólnot Europejskich, [w:] Prawo europejskie, pod red. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, UMCS, Lublin 2003.
 10. J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu Lisbońskiego,, TNOiK, Toruń 20010.
 11. S. Biernat, Prawo UE a prawo państw członkowskich, [w:] Prawo Unii Europejskiej, pod red. J. Barcza, wyd. Prawo i Polityka Gospodarcza, Warszawa 2004.
 12. J. Barcz, Prawo Unii Europeskiej, Warszawa 2003.
 13. A. Wyrozumska, Państwa członkowskie a Unia Europejska, [w:] Prawo Unii Europejskiej, pod. Red. J. Barcz, Warszawa 2004.
 14. W. Czapliński, I filar Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej, pod. Red J. Barcz, Warszawa 2004.
 15. M. Jeżowski, Między wykładnią a tworzeniem prawa Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [w:] Wykładnia Prawa Unii Europejskiej, pod. Red. C. Mik, Toruń 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu