BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Collaborative Advantage jako wyzwanie dla innowacyjnej przedsiębiorczości
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 90, s. 181-204, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Innowacyjność przedsiębiorstw
Entrepreneurship, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy będzie w związku z tym identyfikacja wyzwań stojących przed innowacyjnymi przedsiębiorcami pragnącymi doświadczyć skutków sygnalizowanej wyżej szeroko pojętej współpracy (collaboration), w literaturze często nazywanych przewagą kooperacyjną (collaborative advantage). Analizy zostaną poprowadzone dwutorowo. Uwaga zostanie zwrócona zarówno na współpracę zewnątrz organizacyjną (external collaboration), jak i wewnątrzorganizacyjną (internal collaboration), gdyż ta druga bardzo często staje się bazą, wyznacznikiem możliwości, jak i skuteczności tej pierwszej. Analizy teoretyczne zobrazowane zostaną wynikami badań polskich małych i średnich przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The article attempts to identify the challenges faced by innovative entrepreneurs who eager to experience the effects of collaboration, often called collaborative advantage. Analyses are conducted in two ways. Attention was drawn to the challenges for external and internal collaboration. These last often become bases, determinants of the ability and effectiveness of the former. Considerations are based on the theories: entrepreneurship, collaboration and innovation. Complemented by the article are the results of studies showing the practice in processes of Polish small and medium-sized enterprises' collaborative advantage creating.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., Creating of Competitive Advantage Based on Cooperation, A Series of Monographs Technical University of Lodz No. 1819, Lodz 2008.
 2. Adamik A., Kultura zaufania jako determinanta efektywności procesów współpracy międzyorganizacyjnej, w: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, Monografia Politechniki Łódzkiej nr 1928, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010.
 3. Adamik A., Managing relationships as a tool supporting enterprising actions in conditions of competitive economy, w: Organization Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, red. D. Lewicka, AGH, University of Science and Technology Press, Krakow 2010.
 4. Adamik A., Przedsiębiorczość kooperatywna a tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionu, w: Problemy współczesnej praktyki zarządzania, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2007.
 5. Antoszkiewicz J., Rozwijanie przedsiębiorczości - wybrane koncepcje, w: Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, red. K. Piech, M. Kulikowski, SGH, Warszawa 2003.
 6. Bartnicki M., Kraśnicka T., Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy, w: Zarządzanie małą firmą, red. H. Bieniok, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1995.
 7. Collison Ch., Parcell G., Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations, Wiley, London 2004.
 8. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 9. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, 1992.
 10. Dyers J., Collaborative Advantage: Winning Through Extended Enterprise Supplier Networks, Oxford University Press, New York 2000.
 11. Farazmand A., Innovation In Strategic Human Resource Management: Building Capacity In the Age if Globalization, "Public Organization Review" 2004, 4, 1.
 12. Gryzik A., Przedsiębiorczość Polaków i przedsiębiorczość akademicka, w: Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badań, red. G. Banerski, A. Gryzik, K.B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, PARP, Warszawa 2009.
 13. Lank E., Collaborative Advantage. How Organizations Win by Working Together, Palgrave, Macmillan 2006.
 14. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 1997.
 15. Marinez-Moyano I.J., Exploring the Dynamics of Collaboration in Interorganizational Settings, w: Creating a C ulture of Collaboration, ed. Schuman, Jossey-Bass 2006.
 16. Merriam-Webster's Online Dictionary 2007.
 17. Oxford English Dictionary, Second Edition, eds. J.A. Simpson, E.S.C. Weiner, Oxford University Press, Oxford 1989.
 18. Ring P.S., Van de Ven A.H., Structuring Cooperative Realationships between Organizations, "Strategic Management Journal" 1992, Vol. 13, No. 7.
 19. Soonhong M., Roath A.S., Daugherty P.J., Genchev S.E., Chen H., Arndt A.D., Richey R.G., Supply Chain Collaboration: What's Really Happening, "International Journal of Logistic Management" 2005, Vol. 16, No. 2.
 20. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 21. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, red. A. Adamik, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu