BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lech Marcin
Tytuł
Charakterystyka gospodarek nieruchomościami komunalnymi gmin w wybranych krajach UE i USA
Characteristics of Management of Communal Real Estates of Commune in Chosen States of EU and USA
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2012, nr 3(28), s. 99-111, przypisy
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Regulacje prawne
Real estate, Real estate economy, Legal regulations
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Nieruchomości stanowią podstawowy składnik majątku jednostek samorządu terytorialnego. Gospodarka nieruchomościami gminnymi ma duże znaczenie indywidualne, społeczne i ekonomiczne, co zmusza do zajęcia tą problematyką władze lokalne czy państwowe, ale nawet instytucje międzynarodowe w tym także Unię Europejską. Gospodarka nieruchomościami w gminie jest celowym procesem, wypływającym z lokalnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego, skorelowanym z polityką przestrzenną gminy, nakierowanym na optymalne [efektywne ekonomicznie i racjonalnie społeczne) wykorzystanie nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gminy w procesie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty przez dostarczenie mieszkańcom lokalnych dóbr publicznych . Gospodarka nieruchomościami prowadzona w odpowiedni sposób, warunkuje rozwój osadnictwa, jest we współczesnych państwach zadaniem publicznym, realizowanym głównie w drodze inwestycji finansowych ze środków publicznych (podatków i opłat) przez władze lokalnej administracji publicznej oraz podległe im jednostki organizacyjne . (fragment tekstu)

In the article there was undertaken problems of management of communal real estates as a significant interest of entities of the territo-rial self-government from the point of public and social view. A commune as a basic entity of the territorial self-government is equipped with a communal property and obliged to manage this property. Taking into consideration the fact that management of resources of real estates possesses a certain specificity, it is carried out by a special subject which is a commune and it is directed to satisfy collective needs of a given self- government community. Thus managing these resources requires possessing adequate competencies, knowledge and tools supporting management of public real estates. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Jagoda, D. Łosoś-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008.
  2. A. Nalepka, Formy organizacyjne zarządzania nieruchomościami w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 703.
  3. W. Kres, Baurecht Schmidt-Assmann E (Hrsg), Besonderes Verwaltungsrecht, wyd. 10, Berlin-New York 1995.
  4. B. Wierzchowski, Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2008.
  5. http://www.zarzadca.eu/discussion/97/zarzadzanie-nieruchomosciami-gminnymi-kontrola-nik/
  6. M. Furmańska-Oćwieja, Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 703.
  7. P. Sojski, Nieruchomości niekomunalne jako źródło dochodów gminy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 703.
  8. A. Pawlikowska-Piechotka, Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu