BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławecki Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wach-Kąkolewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Chcemy pracy! : motywacje i oczekiwania studentów wobec uczelni ekonomicznych
We want jobs! : motivations and expectations of economic universities' students in Poland
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 149-165, tab., wykr., bibliogr. poz. 13
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Motywacja do nauki, Studenci, Rynek pracy, Kariera zawodowa, Szkolnictwo wyższe
Motivation to learn, Students, Labour market, Professional career, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza motywów studiowania i oczekiwań osób uczących się na uczelniach ekonomicznych. W części teoretycznej scharakteryzowano zjawisko motywacji do uczenia się, z uwzględnieniem podziału na motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Następnie przedstawiono możliwe cele studiowania, wskazując na ich powiązanie z potrzebami ludzkimi. Część empiryczna zawiera prezentację wyników badań prowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedstawiono dane pochodzące z dwóch sondaży diagnozujących motywy podejmowania studiów ekonomicznych oraz oczekiwania związane z rolą uczelni w przygotowaniu studentów do uczestnictwa w rynku pracy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że osoby studiujące na studiach ekonomicznych wykazują nastawienie pro-zawodowe, charakteryzują się pragmatycznym podejściem do studiowania i oczekują, że uczelnia pomoże im w karierze zawodowej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to provide an analysis of the motivations and expectations of students who study at economic universities. The theoretical part characterizes the phenomenon of motivation for learning, with a particular focus on internal and external motivation. It also presents possible goals of studying at university and indicates their connections with different types of needs. The empirical part presents results of two different surveys conducted among students of the Poznań University of Economics. The analysis shows that those studying in the fields of economics and management have mainly pro-professional attitude, characterized by a very pragmatic approach to studies and expect universities to help them in their careers. An economic university is seen by the students as an institution whose main task is to support students in the transition from the field of formal education to the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A., Wach-Kąkolewicz A., Postawy i oczekiwania studentów I roku UEP wobec studiowania na uczelni wyższej, "Edukacja ekonomistów i menedżerów" 2010, nr 2(16).
 2. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997.
 3. Cotrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007.
 4. Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, red. Andrzejczak, Zeszyt Naukowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2013 (w druku).
 5. Gerrig R. J., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 6. Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 7. Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 8. Mietzel G., Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 9. Rowntree D., Sztuka studiowania. Podejście realistyczne, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.
 10. Sławecki, B., Rola uczelni ekonomicznych w kształtowaniu postaw wobec rynku pracy - od oczekiwań studentów do kształtowania potencjału do zatrudnienia, w: Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, red. Andrzejczak, Zeszyt Naukowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013 (w druku).
 11. Wach-Kąkolewicz A., Rozwój zawodowy - motywy podejmowania aktywności uczenia się, "E-mentor" 2008, nr 4 (26).
 12. Wach-Kąkolewicz A., Schmidt J. Motywacja do studiowania i sposoby jej podtrzymywania, w: Metodyka studiowania, red. A. Andrzejczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 13. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, Tom 2. Motywacja i uczenie się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6276
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu