BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwarc Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Oczekiwania studentów UEP wobec przyszłego pracodawcy
UEP students' expectations concerning future employer
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 167-184, wykr., bibliogr. poz. 3
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Rynek pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi
University graduate employment, Labour market, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstrakt
Każdy student podejmując naukę na wyższej uczelni ma nadzieję na znalezienie pracy, która byłaby zgodna z jego oczekiwaniami. W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badania opinii studentów UEP na temat preferencji dotyczących przyszłej pracy. Badanie przeprowadzono wiosną 2009 roku na reprezentatywnej próbie 400 osób. Poruszono m.in. takie aspekty oczekiwań, jak: wynagrodzenie, doświadczenie zdobyte w trakcie studiów, możliwość wyjazdu za granicę, przesunięcie planów matrymonialnych, nabyta wiedza. Podobne badanie przeprowadzono również w roku 2004 - w artykule zostanie dokonane porównanie dwóch generacji studentów. (abstrakt oryginalny)

Each student taking up science in university is hoping to find a job, which would be in line with their expectations. This paper presents the results of student surveys on UEP preferences for future job. The study was conducted in spring 2009 on sample population of 400. Addressed issues are such as, i.a. salary expectations, the experience gained during the studies, the possibility of moving abroad, postponing plans for marriage and the knowledge acquired. A similar study was also conducted in 2004 the comparison between two generations of students will be the subject of the next paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczewski Z., Strózik T., Wyniki badania opinii studentów AE w Poznaniu - maj 2004; referat na Seminarium Młodych Ekonomistów w Szczecinie, 10 grudnia 2004.
  2. Barford I. N., Hester P. T., Analyzing Generation Y Workforce Motivation, Defense AT&L: Special Edition, March - April 2011.
  3. Fazlagić J.A., Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor" 2008, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6277
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu