BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrałojć Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kompetencje studentów : ocena z perspektywy studentów, pracodawców i nauczycieli akademickich
Students competences : evaluation by students, employers and faculty members
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 199-214, tab., wykr., bibliogr. poz. 12
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kompetencje, Pokolenie Y
Competences, Generation Y
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny kompetencji studentów z trzech perspektyw: studentów, pracodawców i nauczycieli akademickich. Wskazano kompetencje oceniane najwyżej i najniżej oraz istotne różnice w opiniach trzech grup respondentów. Różne postrzeganie kompetencji studentów oraz zróżnicowany poziom ich oceny składnia do stawiania szeregu pytań dotyczących zarówno przyczyn, jak i skutków takiego stanu rzeczy. Stawiane pytanie i prowadzona polemika, na tle rozważań dotyczących pokolenia Y oraz Krajowych Ram Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym w Polsce, mają za zadanie inspirować do dalszych badań i poszukiwań w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is an assessment of students' competences from three perspectives: students (self-assessment), employers and university lecturers. The competences that scored the best and the worst were indicated, and the crucial differences in the opinion about students' competences between three groups of respondents were analyzed. The differences in perceiving students' competences raise questions concerning reasons and consequences of such a situation. The background of the discussion is the characteristics of young people (Generation Y) and the desirable effect of university education. In general all respondents assess very similar technical competences (using computer and communication in foreign languages). The biggest differences concern interpersonal competences (solving problems, negotiations etc.). The main findings showed in the article may be inspiration for further research in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, Warszawa 2010.
 2. Chester E., Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 3. Czop-Śliwińska G., Kandydat idealny, czyli oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół technicznych, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, http://www.ck.agh.edu.pl/inne/kandydat_idealny.doc [data dostępu 26.06.2012].
 4. Fazlagić J., Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor" 2008, Nr 3 (25).
 5. Lybourn P., Goldfinch J., Graham J., Macleod L., Stewart S., Measuring Changes in Groupworking Skills in Undergraduate Students afret Employer Involvement in Group Skill Development, "Assessment and Evaluation in Higher Education" 2001, vol. 26, no 4.
 6. Makowski T., Zatrudnienie w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2010.
 7. Martin C. A., From high maintenance to high productivity: What managers need to know about Generation Y, "Industrial and Commercial Training" 2005, Vol. 37 Iss: 1.
 8. Michoń P., Ławrynowicz M., Trzy światy. Badanie rynku pracy w Wielkopolsce, Edustacja.pl Sp z o. o. Poznań, 2009.
 9. Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wprowadzenie do projektu., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2008.
 10. Ustrzycki A., Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007.
 11. Wielkopolski rynek pracy w świetle opinii lokalnych pracodawców, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, luty 2005.
 12. Zasępa T., Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6279
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu