BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadzik Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Kantyka Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Maciąg Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Badania popytu turystyki sportowej na przykładzie uczestników międzynarodowego widowiska piłkarskiego
Investigation Of Demand Sport Tourism On Example Of Participants International Soccer Spectacle
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 55-65, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Popyt, Popyt turystyczny
Cultural tourism, Demand, Tourist demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacja w Polsce coraz większej liczby imprez sportowych znajdujących się wysoko w tzw. piramidzie widowisk sportowych implikuje prowadzenie badań marketingowych dotyczących tego typu turystyki. Do jednych z nich należą badania popytu turystyki sportowej w celu stworzenia produktu jak najpełniej zaspokajającego potrzeby i oczekiwania uczestników sportu, w tym kibiców należących do jednych w grup konsumentów usług rekreacyjno-sportowych.(abstrakt oryginalny)

Organization in Poland more and more larger number of sport events, laid high in pyramid of sport spectacles, extorts marketing investigations of this type of tourism. Sport spectacle consists with different levels, that is: core benefit, basic product, expected product, augmented product as well as potential product. The one of more important sport spectacles is football which as product has his structure. Aim of work is qualification of meaning motives departures of football fans on chosen international soccer game, which decide about core of sport tourism product. Moreover article is the test of qualification validities potential "touristic"-elements of sport tourism product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.D. Shank, Sport marketing: strategy prospective, Price Hall, New Jersey 2002, s. 426.
 2. B. Marciszewska, Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych, AWF, Gdańsk 1999, s. 87-92; R. Winiarski, Aktywność sportowa młodzieży. Geneza- struktura-uwarunkowania, AWF, Kraków 1995, s. 100.
 3. C. Matusewicz, Widowisko sportowe, Wyd. AWF, Warszawa 1990.
 4. A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów Sportu. Biblioteka Menezera Sportu, Warszawa 2003, s. 120- 122.
 5. A. Szromnik, Marketingowa koncepcja przedsięwzięcia sportowego, w: Marketing dla sportu, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, Sport&Business Foundation, Poznań 2006, s. 64.
 6. J. Klisiński, Marketing w sporcie, Wydawnictwo Resortowego Centrum Metodyczno-Szkoleniowego Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1994, s.  48-49.
 7. J. Klisiński, Marketing w biznesie sportowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Bytom 2008, s. 56.
 8. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008, s. 106.
 9. A. Hadzik, Wybrane imprezy kultury fizycznej jako elementy rynku turystyki sportowej, w: Marketing w sporcie i turystyce sportowej, red., J. Klisiński, Wyższa Szkoła Ekonomii i Ad-ministracji, Bytom 2009, s. 71- 79.
 10. W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 25.
 11. J.R. Ritchie, G.I. Crouch, The competitive destination: a sustainable tourism perspective, "Tourism Management" 2000, nr 21 (1).
 12. A. Hadzik, V. Piliutkevich, Widowisko piłkarskie jako produkt sportu i  turystyki, w: Сфера услуг и креативная экономмика, Becнik, Cepыя 5, Эканоміка 1(97), Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы, Grodno 2010, s. 92-96.
 13. P. Wojdakowski, B. Krawczyński, Turystyka sportowa: motywy wyjazdu a rdzeń produktu, w: Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym, red. J. Klisiński, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2008, s.  71.
 14. J.F. Trelak, W. Łukojć, Motywacja osiągnięć a agresja u kibiców piłkarskich, w: Kultura Fizyczna, Edukacja, Zdrowie, Olimpizm, Sport, nr  7-8/2007, AWF, Warszawa 2007, s. 7-8.
 15. D. Tymoszuk, Próba analizy przeżyć emocjonalnych kibiców sportowych, w: "Kultura fizyczna" 1976, nr 6, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, s. 267.
 16. Z. Krawczyk, Dwa oblicza Olimpizmu: Ideologia i utopia, w: Oblicza sportu, red. Z. Krawczyk, AWF, Warszawa 1990, s. 93.
 17. P. Wojdakowski, B. Krawczyński, Elementy potencjalnego produktu turystycznego o specyfice sportowej na przykładzie wyjazdowych meczów piłki nożnej, w: Marketing w sporcie i turystyce sportowej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, red. J. Klisiński, Bytom 2009, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu